Sverige vil bruge 4 mia. kr. på grøn omstilling af lastbiler

7. september 2023
Den svenske regering har i sit finanslovsforslag for 2024 lagt op til betydelige investeringer i den grønne omstilling af lastbiler. Hvor den danske regering har afsat en pulje på 100 mio. kr. i perioden 2024-26 – i alt 300 mio. kr. - har den svenske regering samlet afsat 6,2 mia. SEK svarende til ca. 4 mia. danske kroner.

”Når regeringen ikke umiddelbart afsætter flere penge til den danske omstilling af lastbiler, er det vigtigt at de bruges smart. Derfor er der behov for at fokusere på elektrificering af lastbiler og at alle midlerne afsættes til brug i 2024 som en samlet pulje,” siger Daria Rivin, rådgiver i Klima og Transport i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter:

”Derudover bør der suppleres med øgede støttemidler til 2025 og 2026, samt separate midler til depotladning og til lastbiler, der mindsker støj- og luftforurening i de større byer eller de lastbiler, der ikke kører så langt. På den måde vil danske vognmænd ikke stilles markant ringere end vognmænd i f.eks. Sverige.”

Mere konkret anbefaler Rådet for Grøn Omstilling følgende:

  • De foreslåede 300 mio. kr. slås sammen til én pulje til el-lastbiler, der kan bruges i 2024, inden vejbeskatningen træder i kraft.
  • Puljen suppleres med yderligere støtte til køb af el-lastbiler i 2025 og 2026.
  • Puljen suppleres med støtte til depotladning i perioden 2024-26.
  • De afsatte 275 mio. kr. i Infrastrukturforliget udmøntes hurtigst muligt på at opfylde EU lovgivningen for udrulning af offentlige ladestandere til el-lastbiler (AFIR) langs hovedvejsnettet i Danmark.
  • Separat pulje for el-lastbiler, der kører mindre end 50.000 km om året og/eller kører i de større byer, uanset størrelse.

Mens de svenske midler er specificeret til henholdsvis lette lastbiler og tunge lastbiler (og arbejdsmaskiner) skal det aftales i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvordan de danske midler kan bruges.

Forslagene til grøn omstilling i henholdsvis Danmark og Sverige kan ses i nedenstående (i mio. DKK):

Sammenligning af midler til grøn omstilling af lastbiler i Danmark og Sverige 2024-26

Kontakt

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk