Tre årtier med store forandringer

2. oktober 2023
Siden 1994 har vi med Magasinet Grøn Omstilling bragt tidens vigtige historier om klima og miljø. Nu siger vi farvel til det trykte medlemsblad og bruger flere kræfter på at formidle vores viden via RGO´s hjemmeside og de sociale medier.

Sort-hvide fotos, artikler oversat fra engelsk og tysk, filosofisk anlagte essays og ikke mindst en dybtliggende tilgang til klima og miljøkriser som verdensomfattende problemer. Magasinet Grøn Omstilling har været under stor forandring, siden det så dagens lys i april 1994. Det var før internettets tid. Det Økologiske Råd, som vi hed dengang, ønskede med magasinet Global Økologi at formidle historier fra hele verden – som f.eks. om følgerne af Sovjettidens plutoniumanlæg, miljørettighedsloven i Canada, økofascisme i Tyskland og brugen af sælunger i miljøkampen.

Efterhånden som vi sporede vores arbejde ind på at påvirke politikere og andre beslutningstagere i Danmark og EU til at lovgive med klima og miljø for øje, gjorde magasinet det samme og blev mere knyttet til organisationen og dets projekter – i et design med stærkere farver, billeder og illustrationer og i samspil med web og sociale medier.

Den grønne tråd gennem alle årgange er den ukuelige tro på, vi kan skabe forandring, hvis vi handler, inspirerer hinanden og forstår perspektivet. Denne tilgang er fundamentalt i Rådet for Grøn Omstillings arbejde. Vi er optaget af at finde grønne løsninger, der virker og kan gøre en forskel til gavn for hele samfundet. Vi ser os som en grøn løsningstank, der skal bidrage til at accelerere omstillingen til et absolut bæredygtigt samfund.

I de senere år har vi brugt flere og flere kræfter på at kommunikere via vores hjemmeside, rgo.dk, og via de sociale medier som LinkedIn, Twitter og Facebook. Og erfaringen er, at vi når ud til langt flere på disse virtuelle kanaler end via det trykte magasin. Alene på LinkedIn har vi over 18.000 følgere, og vi deler mange nyheder, historier, positionspapirer og notater via de sociale medier.

På den ekstraordinære generalforsamling den 18. september blev der derfor truffet en beslutning om at stoppe med udgivelsen af Magasinet Grøn Omstilling, så der kan spares ressourcer til tryk og distribution. Til gengæld vil vi bruge flere kræfter og ressourcer på at modernisere vores hjemmeside rgo.dk og der formidle ny faglig viden, dybdegående analyser og aktuelle historier om klima- og miljø.

Tak fordi du læser med. Og vi håber, at du fortsat vil hjælpe med at dele vores historier til dit netværk og dine venner på de sociale medier.

Kontakt

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk

Helene Chéret

Redaktør, Kommunikation

(+45) 3318 1940
helene@rgo.dk

Find de tidligere magasiner her: