Vognmænd bør belønnes for at omstille til el i tung transport

20. november 2023
Som reglerne er i dag, er det ikke muligt at tælle grøn strøm med i fortrængningskravet i biobrændstofs loven. Det er en skam, fordi el er den mest effektive vej til omstillingen af transporten, og fordi el til den tunge transport har brug for et skub.

EU’s direktiv for vedvarende energi kræver, at medlemslandene sikrer en vis andel af vedvarende energi i energisystemet. Det gælder herunder i transportens drivmidler.

Derfor har Danmark siden 2010 haft tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel. CO2-fortrængningskravet, der blev indført i 2022 som erstatning for det hidtidige iblandingskrav, kan blandt andet opfyldes med iblanding af biobrændstoffer og biogas, men det er i dag ikke muligt at tælle el med. Det bør der laves om på. 

I praksis betyder de nuværende regler, at de energiselskaber, der skal levere en vis mængde vedvarende energi i deres transportdrivmidler, kan medtælle biodiesel fra dieselstanderne, men de kan ikke medtælle den grønne strøm fra ladestandere til el-lastbiler ved siden af.

Det er ikke meningsfuldt og betyder, at teknologierne ikke kan konkurrere frit med hinanden. Det er en skam, fordi el er den mest effektive vej til omstillingen af transporten, og fordi el til den tunge transport har brug for et skub.

Vognmændene er klar

Der sættes lige nu ladestandere op til tung transport over hele landet, og flere vognmænd og virksomheder har taget de første skridt og forsøger sig med el-lastbiler.

Men der er endnu et stykke vej, før el bliver økonomisk attraktivt for alle vognmænd.

Værdien af at sælge strøm til den tunge transport vil stige ved at øge CO2-fortrængningskravet og gøre det muligt at medregne el til tung transport på samme måde som biodiesel og biogas. Det vil gøre det mere attraktivt for vognmændene at vælge el, når de skal skifte lastbil.

Her spiller de såkaldte totalomkostninger ved ejerskab, også kaldet TCO, en helt afgørende rolle.

Støtte til lastbiler og ladestandere er en vej at gå. Den kræver typisk puljer, som kan udmøntes én gang. CO2-fortrængningskravet er der derimod hele tiden og vil stige frem mod 2030.

Samlet set vil en ligestilling af teknologierne med inkludering af el til tung transport i CO2-fortrængningskravet betyde en mere effektiv målopfyldelse i forhold til EU’s mål. Samtidig kan vi sætte ekstra turbo på elektrificeringen af transportsektoren, uden at staten nødvendigvis skal lave nye støttepuljer.

Lad os tænde for strømmen i fortrængningskravet og for lyset hos de vognmænd, der gerne vil omstille. Forhandlingerne om ændringer i biobrændstofloven i forhold til at nå 2025-målet er den perfekte anledning. For os er det svært at se argumenterne imod.

Debatindlægget er skrevet af Jeppe Hartmann, Politisk chef, Drivkraft Danmark og Jeppe Juul, Seniorrådgiver, Klima & Transport, Rådet for Grøn Omstilling, og bragt i Altinget den 20. november 2023.

For mere information

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk