Afvist klimaretssag ankes

11. juli 2019
10 europæiske familier og en samisk ungdomsorganisation har i dag anket afgørelsen, hvor EU-domstolen har afvist klimaretssagen People’s Climate Case. I sagen anklages EU for at den førte klimapolitik ikke sikrer beskyttelse af borgerne og deres fundamentale rettigheder. Anken udfordrer domstolens proceduremæssige afvisning af sagen, der baseres på en stram fortolkning af kriteriet ’direkte og individuelt berørt’.

EU-domstolens første instans optog sagen, som en række familier og en samisk ungdomsorganisation anlagde mod EU, men domstolen afviste i maj måned sagen med henvisning til at familierne og de samiske unge ikke er ’direkte og individuelt berørt’. Et kriterie der skal være opfyldt for at sagen kan køres i EU-domstolen. Sagen ankes nu. I anken lægger familierne og de samiske unge vægt på, at de netop hver og én er direkte påvirket af klimaforandringerne på forskellige vis, afhængig af hvor de bor, deres alder, deres arbejde og deres sundhed.

“EU-domstolen har afvist at lade rettens vej være åben for familierne og de unge, der er ramt af de ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer, med den grundlæggende begrundelse, at der er mange andre, der er ramt af klimakrisen. Det er i modstrid med selve rationalet bag de fundamentale rettigheder, der skal sikre beskyttelse af hver enkelt person. Vi håber at domstolen vil ændre sin fortolkning af EU-traktatens beskrivelse af adgang til domstolene.” siger Roda Verheyen, som er koordinerende jurist for People’s Climate Case.

Hos Det Økologiske Råd, som bakker op om familierne i retssagen, støtter direktør Claus Ekman anken:

”Det er stærkt at familierne og de unge samere anker sagen. Det er en vigtig sag, som burde få lov at køre i EU-domstolen. Uanset hvordan den ender, vil selve sagen være med til at skabe en bedre forståelse af, at klimaforandringerne allerede rammer os hårdt. Det har store konsekvenser for helt almindelige mennesker, lige nu og her”.

Indenfor to måneder skal EU-parlamentet og Rådet forholde sig skriftligt til anken, hvorefter EU-domstolen skal tage stilling til om sagen kan rejses. Hvis sagen derefter afvises, viser det at EU-domstolen ikke er i stand til at sikre juridisk beskyttelse af borgere, der rammes af klimaforandringer.

kontakt

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)

Helene Chéret

Redaktør, Kommunikation

(+45) 3318 1940
helene@rgo.dk

Læs mere om vores arbejde med klimaretssagen