EU’s landbrugsstøtte – er vi på rette vej?

11. oktober 2022

Hvornår: torsdag den 24. nov. Kl. 9.00-10.00
Hvor: online/Zoom

Mange vil af med den, og mange kan ikke leve uden. Landbrugsstøtten er en omdiskuteret ordning, der har stor betydning for fødevarepriser, de europæiske landmænds indkomster og ikke mindst miljø, klima og natur. Landbrugsstøtten, der årligt tilfalder de europæiske landbrugere, udgør omkring 411 milliarder kroner eller en 1/3 af EU’s samlede budget. 

Med den nyeste CAP-reform (2023-2027) introduceres blandt andet eco-schemes, der er med til at kanalisere dele af EU’s landbrugsstøtte mod klima, miljø og naturtiltag. Den direkte hektarstøtte bliver i højere grad betinget af, at arealer forvaltes på måder, der har en positiv effekt på biodiversitet, miljø og klima. EU sætter de overordnede rammer og krav, og de enkelte lande, herunder Danmark, har udarbejdet en strategisk plan for hvordan støtten herunder fordeles.

Men er vi på rette vej med de nye EU-rammer for støtten og de nuværende nationale plan? Hvad betyder det for landbrugerne og på bedrifterne?
Og hvad bør ændres, så vi anvender de mange EU-milliarder bedst for landbruget, naturen og miljøet?

Program

9.00-9.05 Velkomst v/Annika Lund Gade, rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

9.05-9.25 Landmændenes syn på støtten, v/Lone Urbrand Larsen, planteavlskonsulent, Agrovi

9.25-9.40 Landbrugsstøtten som omstillingsværktøj, v/Niklas S. Jørgensen, landbrugsrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

9.40-9.50 Perspektiver fra parlamentet, v/Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Webinaret er støttet af Europa-Nævnet.

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk