Børns indeklima skal prioriteres

5. november 2019
Skadelige kemikalier, manglende ventilation og dårlige lysforhold. Det halter med indeklimaet i daginstitutioner. Det Økologiske Råd og Aarhus Kommune sætter fokus på problemer og løsninger på fredag.

Af Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune, Lone Norlander Smith (EL), byrådsmedlem, medl. af Børn og Unge-udvalget, Aarhus Kommune, og Christian Jarby, seniorrådgiver, miljøorganisationen Det Økologiske Råd.
Debatindlæg bragt i Aarhus Stiftstidende, 5.11.2019.

Børn er særligt sårbare over for ydre påvirkninger, da deres krop og hjerne stadig er under udvikling. Derfor er et godt indeklima vigtigt i daginstitutioner og skoler, hvor børnene typisk opholder sig i mange timer om dagen, fem dage om ugen. Men stadig flere undersøgelser viser, at der ofte er problemer.

Senest viser en undersøgelse fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd, at det halter med indeklimaet i flere af landets vuggestuer og børnehaver. Her havde alle institutionerne bekymrende høje koncentrationer af to gruppe kemikalier, der er hormonforstyrrende og er forbudt i legetøj. Målinger af CO2 i stuerne viste høje niveauer, som kan føre til mere trætte og uoplagte børn, hvilket har effekt på koncentrations-og indlæringsevnen. Samtidig var der ofte sundhedsskadelige ultrafine partikler samt radon og dårlige lys-og akustik-forhold i flere af institutionerne.

Det er yderst vigtigt, at vi har et målrettet fokus på, om vores børn færdes i gode og sunde omgivelser. Det handler om deres daglige trivsel, muligheder for læring og deres biologiske udvikling. Og undersøgelserne viser, at der er brug for forbedring af vilkårene i daginstitutionerne.

Ingen af institutionerne, der indgik i Det Økologiske Råds undersøgelse, var fra Aarhus. Men Aarhus Kommune har valgt at tage yderligere fat i udfordringen ved at lave en systematisk kortlægning af indeklimaudfordringer i kommunens dagtilbud, hvorefter der skal udarbejdes en indeklimastrategi i forlængelse af analysen. I september satte byrådet to millioner kroner af til det.

Både børn og medarbejdere skal have det bedst mulige indeklima, og det kan kommuner være med til at sikre. Det handler om at have fokus på mange fronter; fra ventilation og dårlige lysforhold til skjulte kemikalier i legetøj og inventar – alt sammen udfordringer, som det er muligt at gøre noget ved.

Fredag 8. november holder Aarhus Kommune og Det Økologiske Råd et fællesseminar for netop at sætte spot på emnet og drøfte viden, få input og perspektiver.