I brevet gør vi opmærksom på den manglede stakeholder-inddragelse i den danske NECP. Det er et krav at interessenter inddrages tidligt og effektivt, og da planen skal sendes til EU-Kommissionen til sommer næste år, opfordrer vi ministeriet til snarest at indkalde de relevante parter til en dialogproces. I Rådet for Grøn Omstilling er vi meget interesserede i at deltage i denne dialog og i at give konstruktivt indspil til, hvordan NECP’en kan forbedres.