Brug for gennemsigtighed og kontrol med kemikalier i vores produkter

13. juni 2023
I lyset af kemikaliekrisen bør EU sikre, at der er fuld gennemsigtighed og kontrol af kemikalier i alle vores produkter. Sådan lyder det fra en række NGO’er i et brev til EU.

I dag reguleres kemikalier i EU under den såkaldte REACH-forordning. Denne lovgivning, som blev vedtaget i 2006, er desværre mangelfuld og er nu ved at blive revideret. Det er dog ikke tilstrækkeligt udelukkende at lade REACH regulere kemikalier – slet ikke set i lyset af de kemikaliekriser vi står overfor. En anden lovgivning kan nemlig også gøre en stor forskel. Det er Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) (Forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter).

En række NGO’er, herunder Rådet for Grøn Omstilling, har nu adresseret problemet til ENVI Komiteen i Europa-Parlamentet. I et fælles brev beskriver de behovet for, at ESPR-lovgivningen sikrer, at der er gennemsigtighed og kontrol med stoffer i de produkter, som vil blive reguleret herunder.

Ifølge Lone Mikkelsen, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling, har vi slet ikke styr på hvilke og hvor mange skadelige kemikalier, mennesker og miljø udsættes for. 

”Forbrugerne bør ikke udsættes for skadelige kemikalier, der fx kan forårsage kræft, forringe vores reproduktionssystem eller hæmme fertiliteten, ligesom disse stoffer ikke må ende i vores miljø. Desværre har vi for længst overskredet den planetære grænse for forurening med kemikalier. Der er hårdt brug for gennemsigtighed og kontrol med kemikalier i vores produkter. Det kan EU’s kommende ESPR-lovgivning være med til at sikre,” siger hun.

Formålet med ESPR er at sætte nye og mere ambitiøse krav til produkters klimaaftryk og pålægge virksomheder at stille information om deres produkters klimaaftryk til rådighed for os forbrugere, herunder bl.a. forventet levetid og reparationsmuligheder. 

Mere om ESPR

Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) hedder på dansk Forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter (ESPR). Den foreligger som udkast fra Kommissionen og er under forhandling. Kommissionen forventer at kunne forberede og vedtage op til 18 nye delegerede retsakter mellem 2024 og 2027 og 12 nye delegerede retsakter mellem 2028 og 2030. En delegeret retsakt er lovgivning vedtaget af Kommissionen, som vil fastsætte kravene til miljøvenligt design og information for en specifik produktkategori. Tanken er, at de delegerede retsakter på produktniveau muliggør, at gennemførelsen af ​​krav og tiltag i den nye forordning bliver skræddersyet til specifikke produktgrupper, afhængigt af hver enkelt sektors særlige forhold. Produkter, der er omfattet af de delegerede retsakter, må kun markedsføres i EU, hvis de opfylder disse krav.

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Download PDF: