Danmark går forrest og sætter strøm til el-lastbilerne

9. november 2023
Rådet for Grøn Omstilling glæder sig over, at et bredt flertal i Folketinget i dag har afsat 700 mio. kr. til etablering af offentlig ladeinfrastruktur til el-lastbiler langs hovedvejsnettet i Danmark.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag offentliggjort deres plan for udrulning af offentlig ladeinfrastruktur til tunge køretøjer. Der afsættes omkring 700 mio. kr., som skal bruges på at etablere 25 ladeparker med 175 lynladepunkter. Kapaciteten vil være på 133 MW og vil være placeret hver 60. km langs de danske statsveje.

”Vi er glade for at regeringen sætter penge af til at opfylde AFIR. Det betyder, at Danmark går forrest i hurtigt at opfylde kravene i reguleringen, som muliggør international kørsel med el-lastbiler, og det ligger et solidt fundament til den grønne omstilling af lastbiler,” siger Daria Rivin, rådgiver inden for Klima og Transport i Rådet for Grøn Omstilling, og fortsætter:

”Danmark investerer massivt i offentlig ladeinfrastruktur til tunge køretøjer. Det vil nu endeligt give vognmænd og virksomheder, der gerne vil investere i den grønne omstilling og el-lastbiler, den sikkerhed, de længe har efterspurgt,” siger Daria Rivin.

De første fem ladeparker bliver indviet i 2025 langs de større motorveje omkring Randers, Herning, Vejle, Padborg og Køge. De resterende 20 ladeparker vil blive indviet frem mod 2030, alle som opfyldning af EU-forordningen for alternative drivmidler (AFIR). Transportministeriet nævner i deres pressemeddelelse, at langt det største behov for ladning kommer til at foregå på depoterne.

”Vi forventer at op mod 70 pct. af ladning af el-lastbiler vil foregå på vognmænds matrikler og depoter. Det er en stor udgift, når der skal etableres nettilslutning og sikres nok ampere på grunden. Derfor er der også brug for støtte til depotladning i en periode, så totalomkostningerne ved at investere i el-lastbiler hurtigere bliver positiv,” siger Daria Rivin og fortsætter:

”Internationale erfaringer viser, at der særligt er tre tiltag der hurtigere kan fremme elektrificering af tunge køretøjer. En højere vejafgift på linje med Tysklands niveau, inkludering af el i fortrængningskravet på linje med andre drivmidler såvel som muliggør etablering af nulemissionszoner i de større byer i Danmark. Det vil sikre hurtigere investering i el-lastbiler,” siger Daria Rivin.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig og bæredygtig omstilling af samfundet, både nationalt og i EU.

Læs mere