Danskerne er klar til grøn varme, politikerne mangler bare at hæve ambitionerne

2. februar 2023
En ny måling viser, at danskerne prioriterer fjernvarmenettet sammen med mere vedvarende energi som de to absolut vigtigste prioriteter i den kommende klimapolitik. Dog er regeringens omlægning på ingen måde ambitiøs nok til klimaneutralitet i 2045.

Danskerne vil have grøn energi til deres huse. For et flertal af danskerne bakker op om, at prisen på gas til opvarmning af boliger gerne må stige, som følge af en CO2-afgift. Og det er endda i en tid, hvor gaspriserne har været på himmelflugt på grund af krigen i Ukraine. Kun 27 procent er imod.

Det er den klare konklusion af en ny måling, der tager temperaturen på danskernes holdning til klimapolitikken, herunder omstillingen af energiforsyningen, som er udarbejdet i samarbejde mellem Rådet for Grøn Omstilling og analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Målingen er udarbejdet i forbindelse med Moos-Bjerres årlige Sustainometer-måling af danskernes holdning til og prioritering af klima og bæredygtighed.

Analysen viser, at hver tredje dansker også bakker op om et decideret forbud mod gas- og oliefyr i hjemmet – allerede fra 2025. Dertil placerer danskerne en udvidelse af fjernvarmenettet sammen med mere vedvarende energi, som de to absolut vigtigste prioriteter, når det kommer til, hvad arbejdskraften inden for byggeri og anlæg skal bruges på de kommende år.

Hele 42 procent peger på fjernvarmenettet som et af de to vigtigste bygge- og anlægsprojekter, som politikerne skal fremover skal prioritere. Og hele 69 procent af danskerne siger ja til at prioritere sol og vindenergi på bekostning af bygge- og anlægsprojekter. Til sammenligning mener kun 15 procent, at man skulle prioritere udvidelsen af veje og broer de kommende år.

Opbakning til at øge ambitionerne
Det viser sig, at danskerne efter et år med energikrise, stigende gaspriser og forsyningsusikkerhed er blevet mere energibevidste og ønsker en hurtigere udrulning af grønne energiløsninger.

Der er altså i dag en stor politisk spillebane for den nye regering i forhold til at øge ambitionerne og tempoet med henblik på omstillingen til mere grøn energiforsyning – som er afgørende, hvis vi skal udfase fossile varmekilder ude i de danske parcelhuse. Og det er der brug for.

En ting er, at naturgas lige nu er en absolut mangelvare. En anden ting er, at det er fossil energi, og det danske forbrug af naturgas, som udleder fem millioner ton CO2 om året. Cirka en tredjedel af det danske forbrug af naturgas bruges i husholdninger — altså de 380.000 individuelle naturgasfyr, der står i bryggerset i mange danske parcelhuse og opvarmer hjemmene. Dog er det vigtigt, at dette forbrug ses i lyset af, at der allerede i dag er gode grønne alternativer til opvarmning med naturgas.

Den bedste løsning, som ligger lige for, er fjernvarme, som skal udrulles endnu mere, og baseres mere på strøm fra store varmepumper (drevet af sol- og vindenergi), overskudsvarme fra virksomheder, Power-to-X energi, datacentre, solvarme, geotermi og varmelagring. Listen er lang. Og I mindre tætbebyggede områder, hvor det ikke er muligt at få fjernvarme, skal vores huse varmes op af effektive varmepumper.

Omlægning går for langsomt
Politisk er man på vej i den retning. En bred gruppe af partier blev med energiaftalen fra juni 2022 enige om, at gas skal ud af opvarmningen i 2035. Derudover skulle der i november sidste år være kommet en model for et stop for nye fossile fyr, men det har ladet vente på sig på grund af folketingsvalg og regeringsdannelse. Hver husholdning vil desuden få et brev inden årets udgang og få afklaring på, om der kommer fjernvarme i fremtiden, eller om man skal investere i en varmepumpe

I SVM-regeringsgrundlaget lægges der op til national koordinering af udrulningen af fjernvarme og flere penge til afkoblingspuljen, så borgere ikke skal betale for at blive afkoblet gasnettet, når de skifter naturgasfyret ud med fjernvarme eller en varmepumpe. Men det går ikke hurtigt nok og en udfasning i 2035 er for uambitiøs både i forhold til den gasmangel, der i dag og i forhold til naturgassens klimaaftryk.Derfor er der brug for, at den nye regering kigger på at indføre et forbud mod nye olie- og gasfyr på markedet hurtigst muligt.

Som tingene ser ud i dag, så bliver der faktisk stadig solgt nye naturgasfyr rundt om i landet, som har en levetid på omkring 20-25 år, og derfor vil være varmekilde mange år frem. Der bør altså allersenest i 2025 komme et forbud mod nyinstallation af fossile fyr, hvis vi skal have nogle forhåbninger om at blive klimaneutrale i 2045, som den nye regering lægger op til.

Den nye regering skal skrue yderligere op for tempoet i forhold til udrulningen af fjernvarmen og varmepumperne, så borgere ikke er tvunget til at fyre med gas længere end højst nødvendigt.

Villigheden blandt borgerne skal fordre politisk handling hos den nye regering — hurtigst muligt.

For mere information

Anna Fenger Schefte

Redaktør og senioranalytiker, Ressourcer & cirkulær økonomi

(+45) 5194 7932
anna@rgo.dk