Den nye vejbeskatning sikrer en hurtigere grøn omstilling af lastbiler

15. maj 2023
Vognmænd vil bremse en afgift, der er den helt rigtige løsning for den grønne omstilling af lastbiler.

På det seneste har vognmænd rundtom i landet demonstreret og blokeret veje for at vise, at de er imod den nye afgift på lastbiler og frygter omkostningerne. Men ifølge Jeppe Juul, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling, er den nye vejafgift på lastbiler den helt rigtige vej at gå, så der kan komme fart på elektrificeringen af lastbiler.

”Diesellastbiler har haft det meget nemt i Danmark med en helt ubetydelig tidsbaseret vejafgift og en meget lav dieselafgift. Vejafgiften er derfor helt afgørende for en hurtigere grøn omstilling, fordi den gør kørsel med en diesellastbil dyrere og kørsel med el-lastbil relativt billigere,” siger Jeppe Juul, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling. 

Lastbilerne får i forvejen stor rabat i forhold til, hvor meget de belaster klima og miljø. Og regningen ender hos skatteyderne. De betaler størstedelen af de eksterne omkostninger som f.eks. slid og trængsel på veje, ulykker og luft- og støjforurening (se figur). Det ændrer den nye vejbeskatning på og gør ifølge Jeppe Juul dermed systemet mere grønt og retfærdigt.

Marginale eksterne omkostninger for en gennemsnitlig diesellastbil og aktuelle afgifter for diesellastbiler. Kilde: Klimarådet, ‘Veje til klimaneutral lastbiltransport,’ 2021.

Stadig lavere end i Tyskland

Når danske vognmænd kører i Tyskland, skal de betale en vejafgift, der allerede i dag er højere, end når den danske afgift er fuldt indfaset i 2027. Samtidig er dieselafgiften omkring 50 øre højere i Tyskland. 

Når udenlandske vognmænd kører i Danmark, betaler de til gengæld stort set intet for at køre på vejene, og omkostningerne dækkes også her af de danske skatteydere. 

Fra januar 2025 kommer den danske vejbeskatning til mere at ligne den tyske, men med en lavere sats. Vi overgår til en km-baseret beskatning, der er CO2-differentieret, således at el-lastbiler får 75 procent rabat. Det betyder, at der kommer god økonomi i en el-lastbil to år tidligere, end der ellers ville gøre det, og det skubber branchen over mod elektrificeringen af deres lastbiler 

Flere vognmænd og brancheorganisationer fortæller, at vejafgiften ingen betydning vil have for den grønne omstilling og klimaet. Men da Tyskland tidligere ændrede vejbeskatningen til at give rabat til gaslastbiler, begyndte danske vognmænd også at købe gaslastbiler. Ifølge Jeppe Juul må det samme formodes at gøre sig gældende for el-lastbiler, der ligesom gaslastbiler er dyrere i indkøb end diesellastbiler.  

Mere end halvdele kan udskiftes til el i dag

I debatten lyder det fra flere vognmænd, at det ikke er muligt at omstille lastbiler til el. Men den gode nyhed er, at de eksisterer. Allerede i dag kan mere end 50 procent af alle lastbiler udskiftes til el-lastbiler, ud fra deres kørselsmønstre og lasteevne. Næste år kommer der andre el-lastbilmodeller, der kan bruges til international kørsel med en rækkevidde på mere end 500 km og totalvægt på 40 tons.  

”El-lastbil teknologien er betydeligt mere udviklet, end mange vognmænd og chauffører tror og giver udtryk for. I Danmark har vi givet meget støtte til kørsel på fossilt brændstof, men diesellastbiler hører fortiden til. El-lastbiler er til gengæld fremtidens mainstreamteknologi, og fremtiden er her allerede nu,” siger Jeppe Juul.  

Hvis man vil sikre, at den grønne omstilling går endnu hurtigere, bør man dels forhøje afgiften til det tyske niveau og samtidig også hæve dieselafgiften, svarende til Tysklands. Indtil vejafgiften træder i kraft, bør der gives støtte til omstillingen af el-lastbiler og ladestandere på matriklen.  

I 2025 er afgiften kun på udvalgte veje og lastbiler over 12 tons, mens alle lastbiler skal betale vejafgift fra 2027 og hele vejnettet fra 2028. 

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Læs mere