Der skal afgift på brændefyring

13. januar 2017
Brændefyring er den største kilde til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark og koster hvert år samfundet flere mia. kr. i helbredsskader. Det er uacceptabelt. Derfor opfordrer Det Økologiske Råd regeringen til at indføre afgifter på forurening fra brændefyring (inkl. halmfyring).

Det er hyggeligt at varme sig ved brændeovnens skær, men sundt eller godt for miljøet er det ikke. Det bekræfter en ny afgifts- og tilskudsanalyse fra Skatteministeriet. Analysen peger samtidig på, at brændeovne og brænde er helt fri for afgifter, og at det ville give samfundsøkonomisk overskud at nedbringe forureningen via afgifter. Det Økologiske Råd glæder sig over, at der er enighed om dette.

– Forurening fra brændefyring er hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt og i 330.000 luftvejs-lidelser hos danskerne. Samtidig udsender brændefyring sodpartikler, som skader både klima og miljø. Derfor har vi udviklet et afgiftsforslag, der indfører forureneren-betaler-princippet, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd, og fortsætter:

– Afgiftssatserne bliver derfor størst for gamle fyringsenheder[1] i byer, der gør mest skade, og mindst for nye enheder på landet, som gør mindst skade. Afgifterne lægges alt efter, hvor mange timer, der fyres. Timeantallet fastsættes ved, at der sættes en temperaturmåler i skorstenen, som tæller det antal timer, der f.eks. er over 60 grader, hvilket kun forekommer, når fyringsenheden er i brug.  

En måler er en god idé

Både Skatteministeriets analyse og vismændene (De Økonomiske Råds formandskab) bekræfter, at afgiftsforslaget er en god måde at beskatte den faktiske forurening på. Ifølge vismændene kan en begrænsning af brændeovnenes partikeludledning redde op til 300 liv om året og spare samfundet for sundhedsudgifter på flere milliarder kroner om året.

Mange afviser afgift på brændefyring, fordi de tænker på den forrige regerings brændeafgift. Denne ville have ramt brændefyring lige hårdt, uanset om det var på landet eller i byerne, eller man fyrede i en gammel eller en ny miljømærket ovn. Samtidig kunne der ikke skelnes mellem brænde og rafter, og afgiften kunne omgås ved at fyre med affald i stedet for træ. Alle disse problemer løses med Det Økologiske Råds forslag til en temperaturmåler.

Men regeringspartierne og DF tøver. Man skulle ellers tro, at DF var med, da det i særdeleshed er de ældre, der rammes af hjertekarsygdomme, blodpropper, luftvejslidelser og derved mister mange raske leveår grundet forureningen. En afgift vil give ældre en længere og en mere rask alderdom.

– Måleren er ikke dyrere end en elmåler. Samtidig er det en mulighed, at de, der kun fyrer med brænde på landet, kan fritages for at sætte måler op. De fyrer nemlig alligevel hver dag og kan derfor blot beskattes efter at de fyrer hver dag i fyringssæsonen, siger Kåre Press-Kristensen og fortsætter:

– Nu ligger der et konkret forslag til politikerne. Forslaget er blåstemplet af nogle af landets førende økonomer. Nu mangler vi blot, at politikerne viser mod til at handle.

Det Økologiske Råds arbejde med brændefyring finansieres af EU-LIFE midler, projekt Clean Heat.

Kontakt

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Download hæftet "Forurening fra Brændefyring" herunder