I Danmark har vi indtil videre valgt ikke at sidestille el med biobrændstoffer og biogas i fortrængningskravet, hvorfor brugen af el i fx persen- eller lastbiler ikke får en værdi.

Du kan læse mere om vores anbefalinger i vores positionspapir samt i det oversatte notat fra vores europæiske organisationer.

Læs mere