Endelig fremskridt for grøn søfart

14. september 2023
Verdens første containerskib, drevet af grøn metanol, bliver navngivet i dag af i København af Ursula von der Leyen. Det er et stort skridt for søfarten, som i halter langt bagefter, når det kommer til at reducere dens drivhusgasudledninger.

Fra sejl til kul. Fra kul til olie. Og nu fra olie til grønne brændstoffer bygget på sol og vind. Det er den omstilling, søfarten nu står overfor, og som i dag tager et stort skridt fremad med indvielsen af Mærsks − og verdens − første containerskib, som skal sejle på grøn metanol.

Søfarten er ansvarlig for omkring tre procent af de globale drivhusgasudledninger, og har i alt for mange år siddet fast i den grønne startboks. Rådet for Grøn Omstilling byder det derfor velkomment, at det første containerskib, som kan sejles på grønne brændstoffer, nu er på vandet.

”Det er et stort skridt for søfartens fossile exit-plan, at det første containerskib nu kan sejles udelukkende med grønne brændstoffer. Den globale søfart skal over de næste år erstatte 300 mio. tons fossilt brændstof med grønne brændstoffer bygget sol og vind. Opgaven er enorm og søfarten har alt for længe siddet på hænderne. Derfor er det svært at overvurdere betydningen af, at vi nu endelig går fra ord til handling,” siger Rasmus Bjerring Larsen, klima og transportrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

”Det første metanol containerskib er nu ankommet, men det er klimaforandringerne i den grad også. Derfor må vi ikke glemme tidspresset, og at dette kun er begyndelsen. Mærsk er nu ét skridt foran konkurrenterne, men der er stadig langt i mål. Nu har vi brug for regulering, som sikrer at forureneren betaler og krav om, at de grønne brændstoffer tages i brug,” fortsætter han.

Fremtiden byder på grønnere brændstoffer

Det nye skib skulle oprindeligt have sejlet på e-metanol fra European Energys anlæg ved Åbenrå. På grund af forsinkelser skal skibet nu til en start sejle på biometanol fra nedbrydning af organisk affald fra lossepladser i USA, indtil e-metanol produktionen kommer i gang. Rådet for Grøn Omstilling bifalder ambitionen om e-metanol og anerkender, at der kan være udfordringer i at få forsyningen på plads. Både e-metanol og biometanol indeholder dog stadig kulstof. Derfor anbefaler Rådet for Grøn Omstilling på sigt at skifte til endnu grønnere brændstoffer, såsom e-ammoniak, når de forventeligt kommer på markedet indenfor få år.

”Mærsk har gjort en indsats for at gøre det grønnest mulige med de teknologier og råvarer, som er på markedet i dag. Metanol og særligt e-metanol er i dag det bedste alternativ til fossilt skibsbrændstof, fordi det erstatter fossil energi med vedvarende energi fra sol og vind. Og det er netop søfartens vigtigste opgave; at komme væk fra den fossile energi hurtigst muligt,” siger Rasmus Bjerring Larsen.

”Det er afgørende, at rederier kommer i gang med det, der kan gøres nu – altså metanol – men de skal også holde døren åben for endnu renere brændstoffer, som forventes at komme på markedet indenfor de næste par år. Vi har en meget begrænset mængde bæredygtigt kulstof, og skibsfarten bør bruge så lidt som muligt,” fortsætter han.

Mærsk har dags dato bestilt 25 skibe, som kan sejle på metanol. Skibene leveres løbende og forventes alle at være på vandet i løbet af 2027. Globalt er der bestilt mere end 200 skibe, som kan sejle på metanol.

Kontakt

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk

Læs mere