Endelig sætter nye EU-regler fart på PtX-eventyret

14. februar 2023
Europa-Kommissionen har netop offentliggjort reglerne for, hvornår brint kan klassificeres som grøn. Det er vigtigt, at reglerne nu endelig falder på plads, så investorer og producenter kan komme i gang.

Danmark og Europa står overfor en sand energirevolution, når vi skal erstatte flybrændstof, bunkerolie og fossil gas i industrien med grøn brint. Derfor er reglerne for produktion af grøn brint uhyre vigtige. De skal sikre, at de mange millioner tons brint produceres med grøn vedvarende strøm og ikke fører til øget forbrug af kul og gas i energisektoren.

”Klare regler for grøn brint er afgørende for omstillingen af Europas fly, skibe og dele af den tunge industri. Mange investorer og virksomheder har ventet på at komme i gang med at producere fremtidens grønne energimolekyler, og ikke mindst de enorme mængder vedvarende energi det kræver. Med dagens udmelding sætter Kommissionen fart på udbygningen af grøn strøm i hele Europa,” siger Rasmus Bjerring Larsen, der er klima- og transportrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

En fornuftig balance

Det har været omdiskuteret, hvor strenge krav om brug af grøn strøm, der bør stilles til brintproducenterne. I den endelige tekst fritages brintanlæg i drift før 2028 frem til 2038 fra kravet om udelukkende at bruge grøn strøm.

”I det store og hele rammer Kommissionen en acceptabel balance mellem høje krav til brug af grøn strøm og fleksibilitet, så producenterne kan komme i gang. En overgangsfase for first-movers er fornuftig, om end ti års fritagelse fra krav om grøn strøm er for meget. Beslutningen bør heller ikke føre til overdreven hype af brint og PtX, som kun skal bruges der, hvor vi ikke kan elektrificere,” siger Rasmus Bjerring Larsen.

Rådet for Grøn Omstilling anbefaler, at Europa-Parlamentet og medlemslandene godkender Kommissionens udspil.


Baggrund

Med RePowerEU planen har EU sat mål om at producere 10 millioner tons grøn brint i 2030 – og importere yderligere 10 millioner tons. For at producere 10 millioner tons brint kræves tæt på 500 TWh, svarende til Frankrigs samlede årlige elforbrug.

Reglerne for produktion af grøn brint gælder også for import af brint fra tredjelande.

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk