Et giftigt miljø kræver handling nu

27. februar 2023
Mennesker og miljø bliver i dag udsat for en så massiv kemikalieforurening, at det sætter varige spor. Vi kan ikke længere nøjes med at tilbageholde og rense for kemikalierne, når skandalerne rammer. Vi skal lukke for hanen nu.

Der findes i dag mere end 350.000 forskellige kemikalier i miljøet, og vi har langt fra tilstrækkelig viden om effekterne af dem alle. Det er påvist, at niveauet af kemikalier i vores omgivelser er nået et niveau, der gør uoprettelig skade på planeten og kræver hurtig handling. EU-Kommissionen beskriver forureningen med kemikalier som ”en trussel mod menneskers sundhed” og “en af de vigtigste drivkræfter, der bringer kloden i fare.”

Alligevel kan industrien uhindret bruge dem i produkter, lige fra legetøj til plejeprodukter, møbler og tekstiler. Det må stoppes, og her skal både EU og Danmark træde til.

EU-Kommissionen har lagt op til en ambitiøs opgradering og forstærkning af EU’s kemikalielovgivning REACH via deres ’Kemikaliestrategi for bæredygtighed’, fremlagt i 2020. Hvis oplægget forbliver ambitiøst, vil det betyde, at langt flere kemikalier vil blive forbudt og udfaset – ikke blot enkeltvis, men også som hele stofgrupper. Formålet er at sikre mennesker og miljø et giftfrit miljø, hvilket skal ske gennem omstillingen til sikre og bæredygtige kemikalier og produkter.

Men nu har EU valgt at udskyde revisionen af REACH. Ved at forsinke processen fastholder man mennesker og miljø i en situation, hvor skadelige kemikalier fortsat udledes og kan gøre skade. Det er ikke acceptabelt.

Derfor opfordrer Rådet for Grønomstilling til handling:

1. Skab et højt niveau af beskyttelse for menneskers sundhed og miljøet

EU-Kommissionen bør fremlægge det reviderede forslag til REACH-forordningen inden sommeren 2023. Det skal sikre følgende:

 • Brugen af skadelige kemikalier reduceres, så vi opnår et giftfrit miljø;
 • Forsigtighedsprincippet anvendes, når en opstået risiko skal håndteres hurtigt;
 • Lovgivningen opdateres, så den matcher den aktuelle forskningsmæssige viden,
 • Gruppe-restriktioner anvendes, når hele kemikaliegrupper skaber bekymring

2. Gør den cirkulære økonomi fri af skadelige kemikalier

 • Skadelige kemikalier forbydes i forbrugerprodukter – med størst fokus på produkter til særligt følsomme grupper; børn og gravide/ammende kvinder
 • Skadelige kemikalier skal holdes ude af genanvendelsen
 • Sørg for sikre grænseværdier for alle produktgrupper ved genanvendelse

3. Nedsæt forbrug og ressourcetryk

 • Nedsæt produktionen og anvendelsen af kemikalier
 • Reducer engangsbrug og optimer flergangsbrug – produkter, der repareres, opgraderes eller kan vaskes og genpåfyldes
 • Hold materialer af høj kvalitet i cirkulære loops, så ressourcer bibeholder deres værdi og kan udnyttes længst muligt

4. Indfør et nationalt forbud mod PFAS

Et EU-forbud mod den samlede kemikaliegruppe PFAS er på vej, men kan have meget lange udsigter. Det er den samlede udsættelse for PFAS, der skader mennesker og miljø. Og enhver sænkelse af dette niveau vil have en positiv effekt. Derfor er det af afgørende betydning, at hanen lukkes hurtigst muligt.

 • Der skal hurtigst muligt sikres en fuldstændig udfasning af brugen af PFAS
 • Sæt krav til renseanlæg omkring oprensning af PFAS, så udledningen til vandmiljøet stoppes
 • Pesticider skal omfattes af forbuddet for at sikre højest mulig beskyttelse samt lette byrden for renseanlæg. Således sikres også en fornuftig genanvendelse af slam.

Fri for skadelige kemikalier

Skadelige kemikalier øger risiko for kræft og diabetes og kan forstyrre børns hjerneudvikling og vores hormonsystem. Samtidig truer det miljøet omkring os.  

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for at gøre vores hverdag og miljø helt fri for skadelige kemikalier.  Læs mere på rgo.dk/kemikaliekrisen 

Kontakt

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Læs mere