EU-Domstol afviser klimaretssagen People’s Climate Case

22. maj 2019
EU-Domstolen erkender, at klimaforandringerne påvirker alle, men afviser klimaretssagen People’s Climate Case. Familierne har planer om at anke

EU-Domstolen har afvist klimaretssagen People’s Climate Case, hvor ti familier og en samisk ungdomsorganisation har lagt sag an mod EU. Ifølge domstolen har familierne ikke ret til at udfordre EU’s 2030 klimamål via domstolene.

Domstolen anerkender imidlertid, at klimaforandringerne påvirker alle europæere på mange forskellige måder. Familierne og de samiske unge, der tog initiativet til retssagen, planlægger at anke afgørelsen.

Hos Det Økologiske Råd, som bakker op om familierne i retssagen, er direktør Claus Ekman skuffet over afgørelsen.

”Disse mennesker er direkte påvirket af klimaforandringer både økonomisk og menneskeligt, og det anerkender domstolen jo på sin vis også. Så lad os se, hvad der sker, når familierne anker sagen. Uanset, hvad det ender med, så burde familierne og de unge samers historier i sig selv kunne få politikere til at gøre det langt bedre på klimaområdet. Det her er deres virkelighed,” siger Claus Ekman.

Sagen er afvist på grund af en stram fortolkning af kriteriet ’direkte og individuelt berørt’. Beslutningen om ikke at lade borgerne gå rettens vej er skuffende, men ikke overraskende, lyder det fra Roda Verheyen, koordinerende jurist på sagen. Historisk er kriteriet kendt for at begrænse borgernes adgang til domstolene.

”Sagen er ikke blevet afvist baseret på dens indhold. Tværtimod accepterer domstolen, at klimaforandringerne påvirker alle, men afholder sig fra at tage stilling til klimaforandringernes konsekvenser for menneskerettighederne. I appelsagen vil vi bede EU-Domstolen om at vurdere beslutningen set i lyset af klimavidenskabens fakta og disses betydning for menneskerettighederne, som vi har påvist i vores sag.”

I vores naboland Sverige repræsenterer den 23årige rensdyrhyrde Sanna Vannnar den samiske ungdomsorganisation Sáminuorra, som også er en del af klimaretssagen.

”Siden vi lagde sag an i maj sidste år, er konsekvenserne af klimaforandringerne blevet værre og værre. For samiske unge handler klimaforandringerne ikke længere om politik. De påvirker vores hverdag: Brande rammer græsgangene, rensdyr dør af mangel på føde og unges usikkerhed om klimaforhold skaber et alvorligt følelsesmæssigt stress,” siger Sanna Vannar og tilføjer: ”Vi har brug for, at domstolene kigger på konsekvenserne af klimaforandringerne og minder EU-lederne om deres pligt til at beskytte borgerne”.

Familierne og den samiske ungdomsorganisation planlægger at anke afgørelsen inden den 15. juli 2019. Her skal domstolen på ny vurdere, om sagsøgerne kan gå rettens vej.

EU-Domstolen består af to instanser: Retten (1. instans) og EU-Domstolen. Retten har truffet afgørelsen om at afvise sagen, og familierne skal så anke til EU-Domstolen. 

Kontakt

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)

Læs mere om sagen i vores projekt