EU-kommissionen vil forbyde engangsservice af plastik

28. maj 2018
Inden længe vil sommeren ikke længere være ensbetydende med græsplæner og parker, der er overstrøet med engangsservice af plastik. EU-kommissionen har netop foreslået love, som skal reducere forureningen med engangsplastik. Den varslede udfasning er et vigtigt skridt på vejen for at sikre en ansvarlig anvendelse af plastik, mener Miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Som lovet i EU’s plaststrategi, der blev vedtaget først på året, er den første bindende indsats mod engangsplastik netop blevet fremlagt og vedtaget.

Forslaget, der har til formål at forebygge og mindske visse plastprodukters indvirkning på miljøet, især havmiljøet, indeholder en række forskellige politiske initiativer, der skal håndtere de problematiske engangsprodukter af plastik. Tiltagene spænder fra forbud og reduktion til mærkning og udvidede producentansvarsordninger.

”Kommissionen har taget befolkningens og miljøorganisationernes opråb, om plastikforureningen af vores miljø, alvorligt. Den varslede udfasning af unødvendig engangsplastik er et vigtigt skridt på vejen for at sikre en ansvarlig anvendelse af plastik,” siger Lone Mikkelsen der er seniorrådgiver i kemikalier hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Manglen på reduktionsmål er alarmerende
Imidlertid undlader lovgivningen at fastsætte specifikke reduktionsmål for fødevareemballage og engangskopper. Derimod giver Kommissionen blot et løfte om at undersøge denne mulighed, og dette først seks år efter gennemførelsen af lovforslaget (ca. 2027). Dette kan resultere i, at nogle lande vil hævde, at de tager de nødvendige skridt, så længe der opnås en reduktion, uanset hvor lille reduktionen er.

Ligeledes skal der seks år efter vedtagelsen laves en gennemgang af listen over produkter, som lovgivningen omhandler, med mulighed for at udvide den. Det er vigtigt, at denne tidsperiode afkortes til tre år efter gennemførelsen.

”I betragtning af problemets omfang og hastende karakter er manglen på specifikke reduktionsmål for medlemslandene alarmerende. Vi opfordrer Europa-Parlamentet og EU-ministrene til at indføre minimum reduktionsmål og fastsætte en kortere evalueringsperiode for at sikre en effektiv og hurtig omstilling til en mere bæredygtig og cirkulær anvendelse af plastik,” siger Lone Mikkelsen.

Europa-Parlamentet og Ministerrådet vil diskutere og kommentere lovforslaget i de kommende måneder. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at det to år senere bliver forbudt at sælge engangsservice af plastik.

For mere information

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)

Trine Seidelin Hagen

PR- og presseansvarlig

(+45) 3318 1946
trine@rgo.dk