Mere bæredygtige batterier på vej til el-køretøjer

10. december 2020
EU-Kommissionens forslag om bæredygtighedskriterier for brug, genbrug og genanvendelse af batterier i EU er et stort skridt i den rigtige retning, men der er helt klart plads til forbedringer i forslaget, mener miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

I dag har EU-Kommissionen stillet et forslag om en ny batteriregulering, der skal garantere sikker og cirkulær økonomi ved genbrug og genanvendelse af batterier på det europæiske marked. Med forslaget lægges der op til, at batteriproducenterne skal rapportere om CO2-aftrykket i hele værdikæden; fra minedrift til batteriproduktion til genbrug.

”Det her er stort. Hvis det godkendes, vil EU være det første marked i verden med en dedikeret lovgivning med fokus på bæredygtighed og genbrug af batterier. Det er et meget vigtigt skridt for at følge med den stigende efterspørgsel af batterier til f.eks. elektriske køretøjer, uden at minedriftsaktiviteterne og brug af ressourcer øges”, siger Daria Rivin, rådgiver inden for Klima & Transport i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Forslaget skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, inden det kan træde i kraft. De nye regler for batterier erstatter EU-batteridirektivet, der har været gældende siden 2006. Det nye forslag har blandt andet fokus på at minimere miljøbelastningen fra batterier, tilskynde til genbrug og genanvendelse og sikre, at batterierne produceres under etisk ansvarlige- og miljømæssige forhold.

”Der er ingen tvivl om, at forslaget vil være med til at reducere miljøpåvirkningen fra den hastigt voksende elektrificering vi ser nu, og som vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Men flere af målsætningerne i forhold til f.eks. genbrug af lithium er alt for lavt sat og er alt for langt ude i fremtiden. Industrien har selv meldt ud at de kan gøre det mere ambitiøst og tidligere end 2025”, siger Daria Rivin, og fortsætter:

”Der er helt klart behov for opstramninger i forslaget. Nu er det op til Europa-parlamentarikerne og EU’s Ministerråd, at blive enige om en endnu mere ambitiøs og fremtidssikker regulering for batterier og det kan kun gå for langsomt. Vi skal i gang med at genbruge og genanvende batterier nu”, slutter Daria Rivin.

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en grøn omstilling af transport, herunder elektrificering af transportsektoren.