Halvhjertet start på omstilling af fly og skibe i EU

15. juli 2021
Som noget nyt stiller EU-Kommissionen forslag om klimainitiativer i forhold til fly og skibe. Det drejer sig dels om krav om at anvende alternative brændstoffer, at der skal betales for CO2-udledningen under EU's kvotehandels-system (ETS), samt brændstofafgifter. Fælles for forslagene er, at de rummer de rigtige løsninger, men at de er alt for uambitiøse. Det mener miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

EU-Kommissionen har som noget nyt stillet forslag om, at søfarten skal omfattes af EU’s kvotehandels-system. Og hvor Danmark har presset på for at få så lidt søfart som muligt omfattet, foreslås det at også international sejlads skal medtages. Det glæder Rådet for Grøn Omstilling.

”Det er glædeligt, at der nu endelig er nogen der tager ansvar for de internationale CO2-emissioner fra søfarten, og vigtigt at der fremover skal betales for en del af disse emissioner. Det er første rigtige skridt i forhold til at sikre den globale omstilling af søfarten”, siger Jeppe Juul seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Samtidig glæder han sig over at EU-Kommissionen ikke har lyttet til den danske regerings pres for kun at medtage emissioner for sejlads mellem EU-havne.

Et andet forslag fra EU-Kommissionen vil kræve, at der i 2030 skal være et 6% mindre CO2-indhold i brændstof til skibe, samtidig med at der stilles krav om at opføre LNG tankanlæg i de større havne.

”Det er glædeligt at vi nu endelig får krav til skibes brændstoffer, men det er helt sort at der lægges op til at dette skal nås ved at skifte fra et fossilt brændstof til et andet. Vi har brug for udskifte de fossile brændstoffer til nye grønne brændstoffer som fx e-Ammoniak. Forslaget er på dette punkt helt meningsløst og forsinker den grønne omstilling”, siger Jeppe Juul.

Også for fly er der er række nye forslag fra EU-Kommissionen. Blandt andet foreslås det, at der som noget nyt skal afgifter på flybrændstoffer, ligesom der er på fx benzin og diesel, og at fly skal betale for en større del af deres CO2-udledning.

”Det er meget glædeligt, at der ligges op til at der skal afgifter på flybrændstof, og at man samlet set øger omkostninger ved fossil flyvning, men samtidig bekymrende, at disse afgifter kun indfases meget langsomt og at der lægges op til så uambitiøse mål for at bruge elektrofuels i 2030”, siger Jeppe Juul.

Han henviser til, at EU-Kommissionen foreslår, at der i 2030 skal 6% alternative brændstoffer i flybrændstof tanket i EU, men at der kun er krav 0,7% elektrofuels som e-Kerosen.

”Vi har brug for at skifte flys fossile brændstoffer ud med reelt grønt brændstof som e-Kerosen. Men kravet er alt for slapt til at sikre at vi kan opskalere produktionen, og omstille flyvning hurtigt nok. I stedet forslår man ligesom i alle andre dele af transportsektoren, at man primært skal bruge biobrændstoffer, selvom de tilgængelige bæredygtige råvarer er begrænsede”, siger Jeppe Juul.

Han understreger, at øgede omkostninger ved fossil flyvning hjælper, men ikke sikrer en grøn omstilling flyvning, der kræver krav om nye brændstoffer, som det også er foreslået i Danmark af Klimapartnerskabet for luftfarten.

”Samlet set er det godt at EU tager fat på den grønne omstilling af fly og skibe, og der er gode elementer. Men samlet set er der tale om en halvhjertet start på omstillingen, der ovenikøbet også inkluderer et komplet fejlskud i forhold til ønsket om at bruge fossil gas til skibe”, slutter Jeppe Juul.

EU-Kommissionens forslag skal nu behandles af Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd før det bliver til endelig EU-lovgivning.

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk