Håndtér affaldet i EU, men lad ikke eksport blive en sovepude

3. marts 2020
Vil vi leve op til fremtidens krav for reel plastgenanvendelse, skal kvaliteten af plast højnes, og alt plastaffald skal håndteres i EU – også selv om det vil få økonomiske konsekvenser for de forskellige aktører i branchen, skriver Rådet for Grøn Omstilling i dette synspunkt.

Debatindlæg bragt i Ingeniørens tillæg WasteTech den 3. marts 2020 af Lone Mikkelsen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling.

Hvis Danmark i fremtiden skal leve op til EU’s krav om genanvendt plast, skal vi blive langt bedre til at sikre en reel genanvendelse.

Fra 2025 skal alle EU-lande sikre reel genanvendelse af 50 pct. af plastaffaldet. Hvor man tidligere talte den indsamlede mængde affald som genanvendt, skal affaldsselskaberne altså nu dokumentere, hvor meget af det indsamlede affald der rent faktisk bliver genanvendt.

Det har fået de danske myndigheder til at nedjustere de nuværende genanvendelsestal ganske betragteligt. Miljø- og Fødevareministeriet har beregnet, at vi i 2017 i henhold til den gamle opgørelsesmetode genanvendte 42 pct. af vores plastaffald. Men med den nye opgørelsesmetode viser det sig, at det reelt kun var ca. 21 pct., der blev genanvendt. Der er altså langt op til 50 procent, og spørgsmålet er så, hvordan vi får dette tal i vejret.

I Rådet for Grøn Omstilling mener vi først og fremmest, at vi skal bevæge os mod et samfund, hvor vi forbruger mindre og genbruger mere. Når det er sagt, så skal vi naturligvis også sikre en langt bedre genanvendelse af den plast, som er på markedet. Og i den henseende er EU’s regler en vigtig komponent.

Politikerne skal stille krav

EU’s affaldsdirektiv pålægger medlemslandene senest i 2025 at have et system for udvidet producentansvar på emballage.

Derfor er det nu, politikerne skal træde i karakter med krav til branchen om, hvordan man skal designe produkter, og hvilken type plast der må genanvendes til hvilke formål.

Der bør være krav til kommunerne om, hvordan der skal sorteres. F.eks. skal plast udsorteres i rene fraktioner, altså uden sammenblanding med hverken glas eller metal, da undersøgelser viser, at det sænker kvaliteten af det, der udsorteres, og dermed mængden, der kan genanvendes. Når plasten så er i affaldsleddet, ville det være ideelt, at en digital løsning kunne spore den tilbage til produktionsleddet, så der kan opnås viden om kvalitet, indholdsstoffer og anvendelse.

Dermed ville det sorterede plastaffald kunne recirkuleres i samme kvalitet som sit udgangspunkt. På denne måde bibeholder vi plastens egenskaber og skaber et reelt cirkulært system uden den udbredte downcycling, der sker i dag. En sådan metode er tilsyneladende på tegnebrættet, og Danmark kunne være stedet, hvor disse nye teknologier testes.

Uholdbar affaldseksport

I dag eksporterer vi langt størstedelen af vores plastaffald til Tyskland. Det kan være en udmærket løsning, hvis de har de rette systemer til at håndtere plastaffaldet fornuftigt.

Men som det er i dag, sorteres der på de tyske anlæg kun en ganske lille del fra til genanvendelse, primært PP og PE – to plasttyper, hvis kvalitet ikke kan opretholdes i genanvendelsesprocessen.

Emballage består af mange typer af plast, som ovenikøbet anvendes til mange forskellige formål, og derfor er den svær at genanvende. I Danmark genanvendes stort set kun PET; størstedelen af det resterende plastaffald eksporteres til Tyskland.
Illustration: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Og hvad så med resten? Jo, noget eksporteres til udviklingslande, hvor dets skæbne er uvis, noget ligger på lager i Tyskland, og noget sendes tilbage til Danmark for at blive brændt på danske affaldsforbrændingsanlæg, da de tyske ikke har kapacitet til mere. Det hænger slet ikke sammen. Det kan umuligt betegnes som bæredygtigt eller som den rigtige vej mod højere genanvendelsestal.

Håndtér affaldet i EU

Løsningen er først og fremmest at håndtere alt vores affald inden for EU’s grænser. Det skaber større sporbarhed, sikrer bedre arbejdsforhold og kan måske ligefrem være mere rentabelt.

Samtidig er det muligt at effektivisere i produktions-, indsamlings-, sorterings- og behandlingsleddet. Her skal vi have politikere og brancherne på banen. Flere virksomheder er allerede i fuld gang med en fornuftig omstilling, men endnu flere efterlyser en klar retning fra politisk side.

Netop nu skal der udarbejdes en ny plasthandlingsplan, og de længe ventede affaldsplaner må også snart være på trapperne. Det er her, politikerne virkelig skal vise, om de rent faktisk er klar til en reel grøn omstilling. Det vil få forskellige økonomiske konsekvenser for de forskellige dele af branchen, der producerer, distribuerer, indsamler og genanvender. Nogle vil blive ramt, mens andre vil kunne skabe nye forretningsmodeller.

Omstillingen kræver politisk vilje til at skære igennem og tænke langsigtet, så alle på sigt bliver vindere i den cirkulære økonomi. Og så er det absolut nødvendigt, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at leve op til EU-kravene om 50 pct. genanvendelse af plastaffaldet i 2025.