Ingen har ret i debatten om Aalborg Portland

12. august 2020
Hverken Modstandsgruppen Guerilla eller Aalborg Portland har ret i debatten om udledning af CO2, skriver Rådet for Grøn Omstillings seniorkonsulent, Christian Ege.

Debatindlæg bragt i Altinget den 12. august 2020 af Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling

Modstandsgruppen Guerilla skriver i Altinget den 10. august, at vi bør lukke Aalborg Portland, hvilket vil spare os for en kæmpe udledning af CO2.

Aalborg Portland svarer, at vi skal bruge cement under alle omstændigheder – derfor skal vi blot fortsætte den gode udvikling, der er i gang, hvor Aalborg Portland gradvist vil sænke sin CO2-udledning.

Ingen af parterne har ret. Cementproduktion belaster ganske rigtigt klimaet voldsomt, og derfor skal vi kigge efter andre materialer, som er mere klimavenlige.

Inden for byggeri bruger vi oftest beton uden at tænke over, om vi kunne bruge noget mere klimavenligt som for eksempel træ

Men i det omfang, hvor vi er nødt til at bruge cement og beton, er det bedre selv at producere det og så udfase brugen af fossile brændsler.

Langt efter vores nabolande
Cement bruges både til byggeri og til anlægsarbejder.

Inden for byggeri bruger vi oftest beton uden at tænke over, om vi kunne bruge noget mere klimavenligt som for eksempel træ. Og her er vi bagefter vores nabolande, som er langt fremme med at bygge i træ, også når man bygger i højden.

Specielt til de tunge konstruktioner – spær, etageadskillelser med videre – som ikke er udsat for vind og vejr, kan man uden problemer bruge træ. I takt med at vi har isoleret vores bygninger bedre, er det netop blevet CO2-udslip ved fremstilling af byggematerialer, som dominerer.

Ved en nyopført bygning vil omkring 70 procent af CO2-udlippet gennem hele bygningens levetid stamme fra produktion af byggematerialer. Og det skyldes især beton og stål, men også mineraluld og glas.

Hertil kommer, at ved at bruge træ kommer vores bygninger til at fungere som kulstoflager. Ved at rejse mere skov og bruge tømmer i byggeri trækker vi CO2 ud af atmosfæren og lagrer den i cirka 100 år – eller mere, hvis vi også genanvender tømmer fra nedrivninger.

Vi skal ikke plastre landskabet til med motorveje
Ved anlægsarbejde vil det ofte, men ikke altid, være nødvendigt at bruge beton. Men vi skal også tænke over, hvor meget vi vil plastre landskabet til med motorveje og broer. Her spiller mange faktorer ind.

Vi kan satse på kollektiv trafik, samkørsel, øget hjemmearbejde, mere effektiv godstransport med videre, og så får vi behov for færre motorveje. Én af effekterne herved vil være, at der er brug for mindre beton.

Men som sagt – den beton, som vi så stadig har brug for – bør vi producere selv. Og her er det glædeligt, at branchen selv er begyndt at tænke på klimaet. Der er problemer med at stille om til el, men man peger så på biogas blandt andet i Klimapartnerskabsrapporten for tung industri fra marts.

Det er rigtig fint, bortset fra at branchen forventer at merprisen skal betales af skatteyderne. Her vil vi i stedet pege på markedsøkonomi og forureneren-betaler-princippet. Jamen, så bliver vi udkonkurreret af importeret cement, vil branche sige.

Men her skal vi tænke intelligent. Klimarådet, vismændene og andre har jo foreslået en generel, høj CO2-afgift. Men samtidig siger vismændene, at for brancher, som er udsat for stærk international konkurrence, skal afgiften primært ligge på produktet – i det her tilfælde cement.

Så ligestiller vi importeret cement med den, der produceres her. Og i den situation vil det være rimeligt at støtte brugen af CO2-neutralt brændstof.

For yderligere information:

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk