Klimaplan: Byggeri og bygninger bør have særskilte sektormål

10. oktober 2019
Det er fornuftigt, når Klimarådet i en ny udgivelse viser, hvordan Danmark med en konkret, langsigtet indsats kan nå målene om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 og et klimaneutralt samfund senest i 2050. Hvis det skal lykkes, skal en kommende klimahandlingsplan tænke på tværs af sektorer - og her bør energieffektivisering i byggeri og bygninger spille en væsentlig rolle, mener Grøn Logik.