Engangs-/flergangsplastik

Helt overordnet mener vi, at det er væsentligt, at direktivet ikke bliver udvandet med for mange undtagelser, hvilket ofte også medfører, at reglerne i højere grad kan omgås af producenterne. Det er problematisk, hvis det givne produkt blot kan påtrykkes f.eks. genbrugsegnet, ’multiple-size servings’, ’use it again’, uden videre sikring af, at det faktisk er tilfældet. Hvilken kontrolinstans skal i givet fald afgøre, hvorvidt produktet lever op til det påtrykte eller ej?

Biobaseret og bionedbrydelig plastik

Ligeledes bør det tydeligt fremgå af Kommissionens retningslinjer, at der ikke findes undtagelser for biobaseret og bionedbrydelig plastik. Disse materialer er i bedste fald lige så problematiske som konventionelle plastikprodukter når de ender som affald – i værste fald mere problematiske. Og bionedbrydelige plastprodukter er endda hæmmende for genanvendelsen, da de ikke kan indgå i disse processer og dermed ødelægger udsorterede plastikfraktioner.

Læs mere