Gentænk plastik

Vores brug af plastik er en af de helt store klima- og miljøudfordringer.
Den globale årlige produktion på 350 millioner ton plastik sætter sine spor i rigtig mange sammenhænge. I Danmark er vi godt med, og med et gennemsnitligt plastikforbrug på 35 kg per dansker per år er der et stort potentiale for forbedringer. Plastikudfordringen går på tværs i den grønne dagsorden og har både betydning for vores sundhed, for naturen omkring os og for klimaet.

Plastikken indeholder nemlig ofte skadelige kemikalier, der påvirker os og vores børn.

Den ender alt for tit i naturen, hvor den påvirker økosystemer både på land og i vores søer og have. Og så laves plastikken blandt andet af olie og gas gennem energiintensive processer, der medfører store udledninger af drivhusgasser.

Den globale årlige produktion på 350 millioner ton plastik sætter sine spor i rigtig mange sammenhænge. I Danmark er vi godt med, og med et gennemsnitligt plastikforbrug på 35 kg per dansker per år er der et stort potentiale for forbedringer.

Plastikudfordringen går på tværs i den grønne dagsorden og har både betydning for vores sundhed, for naturen omkring os og for klimaet.

Plastikken indeholder nemlig ofte skadelige kemikalier, der påvirker os og vores børn.

Den ender alt for tit i naturen, hvor den påvirker økosystemer både på land og i vores søer og have. Og så laves plastikken blandt andet af olie og gas gennem energiintensive processer, der medfører store udledninger af drivhusgasser.

Det er derfor helt afgørende, at vi gentænker den måde, vi producerer og bruger plastik på. Vi bør udfase brugen af skadelige kemikalier i plastik, så det giver mening at genbruge og genanvende den. Samtidig bør vi så vidt som muligt undgå engangsprodukter. En bæredygtig, cirkulær plastikøkonomi er ikke forenelig med en brug-og-smid-væk-kultur.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en gentænkning af plastik. Vi spiller ind med forslag til mere ambitiøs regulering på området, både i Danmark og i EU. Vi skriver høringssvar og deltager i netværk og arbejdsgrupper for at fremme bæredygtig produktion og forbrug af plastik. Vi deltager i den offentlige debat og laver undervisningsmateriale, så der bliver større fokus på plastikdagsordenen.

Det er derfor helt afgørende, at vi gentænker den måde, vi producerer og bruger plastik på. Vi bør udfase brugen af skadelige kemikalier i plastik, så det giver mening at genbruge og genanvende den. Samtidig bør vi så vidt som muligt undgå engangsprodukter. En bæredygtig, cirkulær plastikøkonomi er ikke forenelig med en brug-og-smid-væk-kultur.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en gentænkning af plastik. Vi spiller ind med forslag til mere ambitiøs regulering på området, både i Danmark og i EU. Vi skriver høringssvar og deltager i netværk og arbejdsgrupper for at fremme bæredygtig produktion og forbrug af plastik. Vi deltager i den offentlige debat og laver undervisningsmateriale, så der bliver større fokus på plastikdagsordenen.

Kontakt

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Debatindlæg og andre artikler

Publikationer