Høringssvar vedrørende ’Udkast til bekendtgørelse om forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast’. Journalnummer 2018-15269

Rådet for Grøn Omstilling takker for muligheden for at svare på denne høring.

Vi er positive overfor et nationalt forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, der afrenses, som indeholder mikroplast. Dog er vi bekymrede for og uenige i undtagelsen omkring bionedbrydeligt mikroplastik.

Vores bekymring bunder i, at bionedbrydeligt mikroplastik, ligesom ”almindeligt” mikroplastik, er belastende og skadeligt for miljøet – og i værste fald også for vores sundhed. Bionedbrydning fremmes bedst gennem en styret komposteringsproces, hvor naturligt forekommende mikroorganismer samt optimale temperaturer og trykforhold kan gøre deres virkning. Ideelt set skal denne nedbrydningsproces foregå på et komposteringsanlæg og ikke i naturen. Vores omgivende miljø består af mange forskellige biotoper, som alle vil have forskellig indvirkning på i hvor høj grad bionedbrydelig plast rent faktisk nedbrydes.

En undersøgelse fra Storbritannien1 finder ingen beviser for, at bionedbrydelige, oxonedbrydelige og komposterbare materialer giver miljøfordele frem for konventionel plast.

Vi mener altså, at denne undtagelse/dispensation bør udtages fra bekendtgørelsen.

Desuden mener vi, at forbuddet mod mikroplast i kosmetiske produkter bør gælde alle kosmetik- og plejeprodukter, og ikke kun dem som afrenses. Før eller siden vil mikroplasten fra et plejeprodukt, om det er et produkt der er tiltænkt afrensning eller ej, blive udledt til vandmiljøet, enten direkte fra huden eller via tøjvask.