Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende udkast til Havstrategiens overvågningsprogram 2021-26

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden