Engangsservice kan da aldrig blive grønt

4. februar 2020
Vi skal væk fra en kultur, hvor vi bruger og smider væk. Det gælder både plastik og alle andre materialer.

Debatindlæg bragt i Politiken den 4. februar 2020 af Lone Mikkelsen Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Regeringens nye afgift på engangsservice bliver, i en artikel i Politiken den 30/1, kritiseret for at ramme skævt. Afgiften er sat på vægten og da engangsservice baseret på bambus og palmeblade typisk er tungere end plastik vil afgiften ramme de såkaldte bæredygtige og grønne alternativer hårdere end plastikservicen.

Men kan man overhovedet tale om bæredygtigt engangsservice? I Rådet for Grøn Omstilling vil vi bestemt sige nej.

En rigtig vigtig indsats i den grønne omstilling er et reduceret forbrug. Vi skal væk fra en kultur, hvor vi bruger og smider væk. Og det gælder både plastik og alle andre materialer. For der er et klimaaftryk ved al produktion. Der er et materiale som skal udvindes eller dyrkes. Det skal forarbejdes ved brug af el og vand, der tilsættes evt. problematiske kemikalier og så skal det transporteres. Og ganske hurtigt efter brugen står vi så med et affaldsprodukt, som ofte ikke engang kan genanvendes.

Det kan da hverken siges at være bæredygtigt eller særligt grønt.

Der mangler løsninger, der er langt mere bæredygtige end engangsservice

De færreste kan nok sige sig fri for at gøre brug af take-away-kulturen, men der mangler løsninger, der er langt mere bæredygtige end engangsservice. En mulig løsning er, at man betaler pant for den emballage (om det så er glas, plast af høj kvalitet eller andet) man får maden i, som man får igen, når emballagen returneres.

Den kan så bruges igen og igen og ender på denne måde hverken i skraldespanden eller naturen.

Vi er i Rådet for Grøn Omstilling altså klart for en afgift på engangsservice. Det er på tale, at det skal være en differentieret afgift, men det er en kompliceret affære at beregne det reelle klimaaftryk og vil kræve en del ressourcer fra både virksomheder og staten; ressourcer som måske er bedre brugt på at skifte fra engangsprodukter til genbrug.

En simplere model kunne være en afgift per enhed engangsservice i stedet for en vægtafgift. På denne måde vil virksomheder ikke blive stillet dårligere, hvis de vælger ét materiale til deres engangsservice frem for et andet. Til gengæld vil de stadig have et økonomisk incitament til at vælge en genbrugsløsning.

Den grønne omstilling handler ikke kun om at finde ”grønnere” alternativer.

Det handler i rigtig høj grad om, at vi begynder at tænke meget mere over vores materielle forbrug.

Vores forbrug har et kæmpe klima- og miljøaftryk, ikke blot ved produktion og transport, men også med de kolossale affaldsstrømme vi skaber. Derfor er der brug for et afgiftssystem der rammer plet.