Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar på forslag til fastsættelse af tærskelværdier under havstrategidirektivet

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden