Kommuner inviteres til at få målt indeklimaet i deres daginstitutioner

3. maj 2021
Alt for mange af landets daginstitutioner kæmper med et dårligt indeklima – til gene for både børn og medarbejdere. Derfor inviterer Realdania og Rådet for Grøn Omstilling nu landets kommuner til at søge om at deltage i et projekt, der skal kortlægge indeklimaet og give kommunerne rådgivning i, hvordan det kan forbedres.

I mange daginstitutioner udsættes børn for sundhedsskadelige kemikalier, høje CO2-niveauer, temperaturudsving, støjbelastning, fugt, ultrafine partikler og radon. Alt sammen faktorer, som kan have indvirkning på deres koncentration og indlæring, ligesom det kan medføre øget sygefravær.

Det skal der laves om på. Derfor inviterer Rådet for Grøn Omstilling nu landets kommuner til at deltage i et treårigt projekt, hvor indeklimaet skal undersøges i samlet set 30 daginstitutioner med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Ud over en gratis kortlægning af indeklimaet i en række daginstitutioner får de deltagende kommuner også konkrete råd og anbefalinger til, hvordan de kan forbedre indeklimaet i institutionerne. 

Indeklimaet i daginstitutioner er et område, som i den grad har brug for opmærksomhed. Projektet her er en fantastisk mulighed for kommunerne, fordi de undgår dyre udgifter til egne analyser og målinger, og samtidig får de hjælp til at forbedre indeklimaet til glæde for børn og ansatte. Jeg håber, mange vil gribe muligheden og søge om at være med”, siger Lone Mikkelsen, som er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

De nye indeklimaundersøgelser skal bygge ovenpå en tidligere undersøgelse, som Rådet for Grøn Omstilling udførte i vinteren 2018. Her deltog 20 daginstitutioner fra fire danske kommuner. Dengang viste resultaterne, at der i størstedelen af daginstitutionerne var bekymrende niveauer af bl.a. skadelige kemikalier, partikler og CO2 – med risiko for at påvirke børns sundhed og indlæringsevne.

I Realdania vil vi gerne være med til at give valgte og ansatte i landets kommuner den nyeste viden at stå på, når de skal træffe vigtige valg om indeklimaforbedringer i de lokale vuggestuer og børnehaver. Og meget tyder på, at det her område har brug for et løft,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Mere om, hvordan kommunerne kan deltage

Alle kommuner kan søge om at deltage. Både kommuner, som er langt fremme og har en strategi for eller har arbejdet med indeklimaet i en årrække. Men også kommuner, der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge. Der er ikke gebyr for deltagelse, men kommunerne skal selv afsætte de nødvendige ressourcer til at medvirke i projektet – herunder egenfinansiering af timer til dialog og input til projektteamet.

For yderligere information:

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk