Ny forperson for RGO’s advisory board: Dialog og samarbejde er nøglen til den grønne omstilling

22. maj 2024

Etablering af Copenhagen Cleantech Cluster. Skalering af grønne startups i Silicon Valley. Matchmaking mellem forskningsverdenen og grønne frontløbervirksomheder.

Det er blot nogle af de stjerner, som Marianna Lubanski, har på skuldrene. I dag er hun angelinvestor og rådgiver for grønne startups – og nu også ny forperson for Rådet for Grøn Omstillings nye Advisory Board. Et grønt Advisory Board, som samler frontløbervirksomheder, organisationer og eksperter i et forum for dialog, videndeling, erfaringsudveksling for at identificere og realisere muligheder på tværs af den grønne omstilling.

Hele vejen fra Silicon Valley til DTU i Lyngby har hendes karriere haft en klar grøn tråd – med fokus på grøn vækst, innovation og forretningsudvikling.

“For mig er den grønne omstilling den absolut vigtigste opgave, vi som mennesker står over for. Derfor er det også det område, som for mig er meningsfyldt at arbejde med, og der hvor jeg har forsøgt at skabe forandring,” lyder det fra Marianna Lubanski.

En anden klar tråd i hendes mangeårige karriere både i Danmark og internationalt er fokus på samarbejde og partnerskaber på tværs af forskning, erhvervsliv, politikere – og derfor er netop koblingen mellem den grønne dagsorden og det tværgående dialogforum er også grunden til, at hun har sagt ja til at sidde for bordenden, når RGO’s nyetablerede Advisory Board mødes for første gang i august.

“Jeg håber virkelig, at Advisory Boardet kan blive et vigtigt mødested for aktører på tværs af erhverv, politik, forskning og civilsamfund. Et sted, hvor vi kan mødes og lære af hinanden, blive udfordret, se nye muligheder og komme med indspil, anbefalinger og viden, som kan være med til at fremme omstillingen. Det er der i den grad brug for,” siger Lubanski.

Vi skal huske håbet

Marianna Lubanski er selv vokset op i skov og har også senere i sit voksenliv igen valgt at bosætte sig midt i naturen. Mens vi taler om hendes planer og ambitioner for Advisory Boardet, er Lubanskis 8-årige barnebarn ved at bygge en bålsted ude i haven – en have, som han efter eget udsagn lærer mere af at udforske, end når han går i skole.

“Jeg har naturen helt inde under huden, og det er så vigtigt, både for at fastholde håbet og for at beskytte alt det, vi skal passe på. Også når vi taler politik på Christiansborg, taler fremtiden vækst eller lægger nye eksportplaner. Det bliver ofte overset, og så er det vi misser gode løsninger, nye muligheder og synergier,” siger hun.

Derfor er hendes ambition også, at Advisory Boardet kan være med til at sætte nogle nye, udfordrende og nuancerende debatter i gang om vores natur, vores adfærd, vores planet, vores vækst – og dermed bidrage til at gøre os klogere på, hvordan vi kan skabe tværgående løsninger, som kan bringe os i retningen af et samfund, hvor vi lever inden for de planetære grænser.

Partnerskaber og dialog fører til next practice

Hele Lubanskis karriere har handlet om at skabe dialog og faciliterer partnerskaber, som en løftestang for at accelerere den grønne omstilling. Blandt de ting, hun selv er mest stolt af, er således også opbygningen af Copenhagen Cleantech Cluster (i dag CLEAN), som dengang var det største EU-fundede projekt Danmark nogensinde havde haft. En klynge som skulle styre det grønne Danmark – og understøtte udviklingen af et grønt erhvervsliv. Og som i dag har en klynge både for vand- og miljøteknologi, som samler virksomheder, forsyningsselskaber, videninstitutioner og det offentlige.

Netop den tankegang og måde at samarbejde på, er ifølge Lubanski afgørende, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

“Det er kun gennem samarbejde og dialog, at vi forandrer og løser noget. Derfor er det så vigtigt, at vi får samlet folk omkring bordet og får skabt et nysgerrigt og inkluderende rum, hvor vi kan få ny viden, nye erkendelser, åbner op og derfra kan komme videre.”

Risikoen uden dette er, at vi låser os fast og overser muligheder og blinde vinkler – og at vi dermed ender med at gøre tingene uklogt og uhensigtsmæssigt, påpeger hun: “Vi har ikke råd til at overse noget, når kommer til klimaudfordringen. Det er der simpelthen ikke tid til. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke låser os fast på én teknologi eller overser en mulig vej i klimaomstillingen.”

Lubanski vil som forperson således også insisterer på, at både Advisory Boardet skal være et vigtigt forum for nye indsigter, netværk, men også indflydelse i forhold til at kunne “sætte en agenda” og være med til at belyse de nye veje og muligheder” i klimaomstillingen. Og et forum, som bliver relevant både for medlemmer, RGO og det omkringliggende samfund”, påpeger hun.

Om Rådet for Grøn Omstillings Advisory Board

Det grønne Advisory Board er et rådgivende organ, hvor eksperter fra grønne frontløbervirksomheder, fagforeninger og kommuner sammen drøfter større aktuelle miljøudfordringer.

Det er et forum for levende og inspirerende dialog, hvor dyb faglig viden og erfaringer bringes i spil, og der opbygges brede alliancer og styrkes relationer på tværs af parter og medlemmer.

Sammen arbejdes der med at fokusere dagsordener og tydeliggøre muligheder for udvikling på tværs af værdikæder i den grønne omstilling.

Deltagere i Advisory boardet tæller blandt andet Velux, Coop, Better Energy, European Energy, Innargi, Hjørring Kommune, Lederne og Center for Bæredygtige Hospitaler.

Advisory Boardet kan give kvalitative input og ideer til det løbende arbejde i Rådet for Grøn Omstilling ved at identificere potentielle aktiviteter og samarbejdsmuligheder.

Curriculum Vitae

2024 – Lubanski Holding, grøn startup investor, bestyrelsesmedlem, mentor og rådgiver

2019 – 2024 Science City Lyngby, adm. direktør

2018 – 2024 Copenhagen Business School, ekstern lektor

2018 – 2018 NOISE + CO ApS, stifter og partner

2013 – 2018 Copenhagen Capacity, Director Investment Promotion

2011 – 2013 Copenhagen Capacity, Business Development Director, Copenhagen Cleantech Cluster (nuværende CLEAN)

2010 – 2011 Grundfos Management A/S, Business Development Director, Industri

2008 – 2010 Innovation Center Denmark, Silicon Valley, Executive Director

2006 – 2008 Mandag Morgen, udviklingsdirektør

2004 – 2006 Human House A/S (tidl. Gurre-gruppen), direktør og medejer

2000 – 2003 Gurre-gruppen ApS, direktør og medejer

1998 – 2000 Oxford Research A/S, senior konsulent

1995 – 1998 Mandag Morgen, udviklingskonsulent

1992 – 1995 Mellemfolkeligt Samvirke, økonomisk rådgiver

Kontakt

Jette Vinther

Partnership Manager

(+45) 3318 1937
jette@rgo.dk

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk