Foreningen bag Rådet blev dannet i 1991, fordi en lille gruppe ildsjæle mente, at der skulle gøres mere for at rette op på de store miljøproblemer, der prægede slutningen af firserne. Når staten betalte for Det Økonomiske Råd, der havde øjnene stift rettet mod økonomien, måtte der også oprettes et uafhængigt råd, der beskæftigede sig med miljøet. Dermed blev Det Økologiske Råd dannet.

Ordet Økologi beskrev en anden tilgang end den rent økonomiske, men ordene har delvist samme oprindelse: Oikos, der på græsk betyder hus eller husholdning. Forskellen ligger i ordenes afslutninger, hvor logos betyder lære eller kundskab om mens nomos betyder styring af.

Tonen var slået an, og rådet knoklede på med at skabe modvægt til det snævre økonomiske paradigme, som for ofte prægede reguleringen på miljøområdet. Med tiden er organisationen vokset, og nu opretholdes et sekretariat med ca. 12 medarbejdere, der dagligt arbejder hårdt for foreningens formål: at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

Du kan læse mere om vores historie i de to udgivelser nedenfor, der blev skrevet i forbindelse med vores 10 års og 25 års jubilæer.

Rådet havde i mange år et logo med en fugl, der balancerede med en klode (til venstre), men det var blot toppen af en totem, hvor både planter, dyr og mennesker holdt balancen.