Gennem de seneste 10-15 år er en lang række fossile kraftvarmeanlæg blevet ombygget til at anvende træbiomasse i form af skovflis eller træpiller. Det har ført til et dansk forbrug af træbiomasse til energi, der langt overstiger vores fair share af den globale bæredygtige ressource.

Samtidig står industrien over for en gennemgribende omstilling af sin energiforsyning, for at nå sektorens og Danmarks klimamålsætninger. Det bør undgås, at industriens omstilling bliver en ny æra af uhensigtsmæssige konverteringer til eller investering i træbiomasseafbrænding.

Læs mere om den grønne omstilling af kraftvarmeanlæg og industrivarmeanlæg i vores notat, der kan downloades nedenfor.

Læs mere om vores arbejde omkring biomasse under vores projekt ‘Nye veje for biomasse’: https://rgo.dk/projekt/nye-veje-for-biomasse/

Læs notatet her