One Planet projektet i Helsingør – mød 4 lokale virksomheder

7. juni 2019

Helsingør kommune deltager sammen med en række af byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner i det internationale projekt One Planen Living, sammen med byerne Durban i Sydafrika, Saanich i Canada og distriktet Oxfordshire i Storbritannien. Projektet støttes af KR-foundation – den internationale Velux-fond. Fredag d. 7. juni holder fire Helsingør-virksomheder, som deltager i One Planet projektet er ”Erfa-møde” på Helsingørs vandrehjem. Mødet sluttes med et møde med lokal- og regionalpressen, hvor de 4 virksomheder fortæller om, hvor langt de er kommet. Også Karen Marie Pagh Nielsen, Helsingør kommune giver eksempler på kommunens arbejde med klima og bæredygtighed i relation til virksomheder.

Nedenfor præsenterer 3 af virksomhederne samt kommunen på forhånd nogle highlights fra deres arbejde. Den fjerde – Chaplin (cafe, bo/beskæftigelse/uddannelse) – vil først blive præsenteret på selve mødet.

Forsea: Forsea tog allerede sidste år et kæmpeskridt ved at omstille de to største færger til batteridrift i stedet for olie. Nu er Forsea i gang over en bred front med at realisere mål, som er sat i One Planet handlingsplanen. Det gælder energibesparelser, f.eks. at udskifte lys til LED, opsætte bevægelsesensorer og installere energioptimerede pumper og ventilatorer. På Aurora har man kørt med et nyt energimålingsprogram siden slutningen af 2018, og her i foråret er dette også installeret på Tycho Brahe og Mercandia VI. Programmet har vist sig meget effektivt til at mindske forbruget af energi under sejladsen. Og Forsea køber et grønt elvalgs-produkt – på den danske side er det ”Grøn vindel” fra Scanenergi. Endelig har Forsea nu startet sortering af bio-affald og er i gang med at certificere restauranter og cafeteriaer på alle færger – det gælder både økologi og bæredygtigt fangede eller opdrættede fisk (MSC/ASC). Der bliver også arbejdet med at mindske madspild. Arbejdet med at mindske miljøpåvirkningen er altså i fuld gang!

Meggitt gør en særlig indsats for medarbejdernes sundhed. I marts blev afholdt et velbesøgt personalemøde med oplæg om både rygestop og om sund og klimavenlig kost. Nu deltager 8 medarbejdere i et rygestop-kursus. Kantinen serverer mindre kød – der er nu en ugentlig vegetardag og jævnligt fisk, som både er sundt og (oftest) mere klimavenligt end kød.
Meggitt gør en indsats for at få flere medarbejdere til at cykle – både af hensyn til klimaet og medarbejdernes sundhed. Meggitt har i maj deltaget i ”Vi cykler til arbejde”-kampagnen, med 25 deltagere, dvs. en fjerdedel af alle medarbejdere. Og naturindholdet på virksomhedens udeareal bliver fremmet ved at sætte fuglekasser op. Det vil ske på en familiedag, så det kombineres med fremme af trivsel og sammenhold i medarbejderstaben.
Al Meggitts el kommer nu fra Vindstrøm fra Ewii, som er anerkendt på ”Grønt elvalg”-hjemmesiden som et el-produkt, hvor der tages særligt hensyn til klimaet.

Danhostel og Campingplads Helsingør er en del af den landsdækkende kæde Danhostel. Vi servicerer tilsammen omkring 1.000.000 gæster om året.
Danhostel Helsingør har sammen med One Planet projektet arbejdet med de utroligt vigtige verdensmål fra FN, og har inddraget hele Danhostel-kæden i arbejdet. Der er lavet en ambitiøs handlingsplan med klare retningslinier, som tager verdensmålene alvorligt. Medarbejderne er klar til at gøre en forskel for de tusinder af gæster som besøger Danhostel hvert år. Der skabes trivsel for gæster og medarbejdere.

Det daglige forbrug af vand bliver nedsat markant ved brug af automatiske haner og sparedyser, og al belysning skiftes til LED. Der spares ca.12.000 halvliters vandflasker ved at udlevere drikkeflasker lavet af sukkerrør til ALLE skoleelever, der så samtidig bruger det gode danske drikkevand. Danhostel har to kødfrie dage om ugen, så alle lejrskolebørn (ca.6000 pr. år.) oplever mindst 1 dag uden kød på menuen. Der tales med børnene om grunden til de kødfrie dage – og ingen går fra bordet sultne! Medarbejderne inddrages og der tales om FNs verdensmål på daglig basis. Danhostel passer på naturen, bruger ikke sprøjtemidler og lader bevoksningen ud mod vandet vokse vildt.

Helsingør Camping har åbent hele året og har ca 25.000 overnatninger årligt. Pladsen har grøn nøgle certificering. Der er solvarmeanlæg som forvarmer alt brugsvand – og derved sparer på naturgas. Der er individuel aflæsning af el, hvilket animerer gæsterne til at spare. Affaldssorteringen går lidt længere end de lokale krav. Nærheden til byen gør, at bilen kan blive stående under ferieopholdet. Gæsterne kan gå eller tage de gode tog- og busforbindelser.

Kommunens arbejde med klima og bæredygtighed
Her er 4 nedslag i kommunens arbejde inden for One Planet projektet og kommunens egen Klima- og bæredygtighedshandlingsplan

Energitjek
Formålet med indsatsen er at få flere borgere til at energirenovere deres boliger. Borgerne får tilbudt få et energitjek med tilskud. De informeres om muligheder og potentialer ved energirenovering. Projektet tænkes gentaget en gang om året, så vi får en fortløbende effekt.

DK 2020
DK2020 er et projekt, hvori 20 danske kommuner er udvalgt af Realdania, den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 til at samarbejde om at lave topambitiøse og konkrete klimaplaner som lever op til Parisaftalen. Samtidig får kommunerne sparring og teknisk bistand af globale og danske eksperter. Projektet forløber fra april 2019- april 2020.

Biodiversitetsplan
Helsingør Kommune vil bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen. Der er netop fremsat forslag til en ny biodiversitetsplan, hvormed kommunen forpligter sig til at arbejde for at bevare, udvikle, genskabe, udvide og sikre sammenhæng mellem vores naturområder. Forslaget har været i offentlig høring og forventes besluttet i august 2019

Cyklisthandlingsplan
Helsingør Kommune har en vision om at være CO2-neutrale i 2050. Transport udgør en væsentlig del af CO2-udledningen og blandt andet derfor er cyklismen vigtig. Den nye cyklisthandlingsplan indebærer ikke blot nye og bedre cykelstier, men også mere sammenhæng og bedre information herom. Forventes besluttet i august 2019

Kontakt

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Læs mere om projektet her