Opråb fra samlet NGO-kreds: Akut brug for handling fra regeringen, hvis 2025-klimamål skal nås

23. juni 2023
Troen på at Danmark kan nå klimamålene for 2025 synes mindre og mindre. Når klimaministeren derfor indkalder til politiske forhandlinger i disse dage, så er det med en opfordring til, at der skal handles nu, før det er for sent, skriver en samlet kreds af grønne NGO’er.

Dette debatindlæg blev udgivet 22. juni 2023 på Altinget.dk

Det er godt, men også på høje tid, at klimaminister Lars Aagaard har bebudet politiske forhandlinger her inden sommerferien for at finde nye klimatiltag. For tiden er ved at løbe ud, og det bliver sværere og sværere at pege på virkemidler, der kan nås og vil have effekt i 2025, skriver NGO-aktører.

Danmark har i Klimaloven ikke alene et klimamål om 70% reduktion i 2030, men også et lovfæstet mål om en reduktion på 50-54% i 2025.

Baggrunden for at indføje et 2025-mål, var at undgå den værste klimahockeystav, og Klimarådet rådgav dengang, at 50% måske nok ville være det mest omkostningseffektive, men 54% var det mest rigtige for klimaet, hvis Danmark skal yde sit for at holde Paris-aftalen

Overdreven optimisme

Siden er klimakrisen forværret, det globale CO2-budget formindsket, og Danmark er ikke kommet så hurtigt fra start, som vi burde, så 54% burde være et absolut minimum for et land som Danmark.

Ikke desto mindre er det åbenlyst, at den tidligere regering og også den nuværende styrer efter de 50% som tilstrækkeligt succeskriterium. Nu viser det sig så, at vi ikke engang er på vej mod dette mål.

Godt nok viste Klimafremskrivningen fra april, at vi kun ville være 0,2 millioner ton fra de 50% i 2025. Men en gennemgang af Klimafremskrivningen viste hurtigt, at det var overdrevent optimistisk.

LÆS OGSÅ: Klimarådet revser regeringens beregninger: Mangler mange flere CO2-reduktioner for at nå klimamål 

Det påviste vi fra 92-gruppen, allerede da Klimafremskrivningen kom, og siden har CONCITO, ved en grundig gennemgang vist, at mankoen til de 50% nærmere er 2,4 millioner ton CO2e, svarende til at vi kun når 47% i 2025. 

Senest er Klimarådet så kommet frem til samme konklusion: At reduktionsbehovet for 2025-målet med god sandsynlighed er over 2 millioner ton CO2e, og som Klimarådets formand Peter Møllgaard udtalte:

”Det er en meget væsentlig forskel. Vi vidste godt i forvejen, at regeringen har travlt, hvis den skal opfylde 2025-målet, men nu må vi sige, at regeringen altså har rigtig, rigtig travlt, hvis den vil have sikkerhed for at nå målet.”

Politisk handling nu!

Ind til nu har regeringen og klimaminister Lars Aagaard peget på at øget iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel skal lukke hullet. Men som en enigt kor af eksperter, senest på en eksperthøring på Christiansborg den 13. juni, har påvist, er det en rigtig dårlig ide.

Så kort sagt: Det haster i den grad med nye tiltag, hvis vi skal nå et tilstrækkeligt klimamål i 2025

Troels Dam Christensen, Helene Hagel, Frederik Sandby m.fl. 

Øget brug af biobrændstoffer leder med stor sandsynlighed til et meget begrænset eller ligefrem negativt resultat for klimaet, samtidig med at det lægger massivt pres på andre hensyn som fødevareforsyning og fører til ødelæggelse af natur og fældning af skov inklusiv regnskov.

Øget brug af biobrændstoffer bidrager heller ikke til den nødvendige omstilling af den danske vejtransport til eldrift, tværtimod.

Så kort sagt: Det haster i den grad med nye tiltag, hvis vi skal nå et tilstrækkeligt klimamål i 2025. Derfor er det godt, men også på høje tid, at klimaminister Lars Aagaard har bebudet politiske forhandlinger her inden sommerferien for at finde nye tiltag.

For tiden er ved at løbe ud, og det bliver sværere og sværere at pege på virkemidler, der kan nås og vil have effekt i 2025. Ikke desto mindre har både Klimarådet, CONCITO og vi fra 92-gruppen peget på en række virkemidler, som regeringen og Folketinget kan anvende.

Vi kom fra en lang række organisationer i 92-gruppen allerede i april med en akut-pakke af mulige tiltag, der tilsammen kan bringe os ikke bare på kurs mod de 50%, men også til de mindst 54% i 2025.  

Så der er muligheder, vi behøver blot politisk handling. Nu!  

Se 92-gruppens forslag til en akut-pakke for at nå 2025-målet her.

Afsendere af dette debatindlæg: Troels Dam Christensen, Sekretariatsleder, 92-gruppen, Helene Hagel, Klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace Danmark, Frederik Sandby, Sekretariatsleder, Klimabevægelsen, Daniel Hauberg, Klima- og landbrugspolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening, Julie Bangsgaard Abrahams, Rådgiver Energi & Klima, Rådet for Grøn Omstilling, Gunnar Boye Olesen, Politisk koordinator, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, Gry Bossen, Teamleder af Politik og Engagement, Verdens Skove, John Nordbo, Senior klimarådgiver, CARE Danmark, Katrine Ehnhuus, Rådgiver bæredygtig finans, Mellemfolkeligt Samvirke, Elise Sydendal, Klimaaktivist, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Mads Busck, Politisk seniorrådgiver, Oxfam Danmark, Kjeld A. Larsen, Næstformand, Rådet for bæredygtig trafik, Jacob Bjelskov Jørgensen, Politisk rådgiver, Nyt Europa, Esben Sloth, Kampagne- og programchef, World Animal Protection Danmark, Morten Nielsen, Kampagne og policy, Global Aktion, Janice G Førde, Forkvinde, KULU