Otte organisationer opfordrer klimaministeren til at sikre, at gasfyrene bliver udfaset

3. maj 2024
Den politiske ambition om, at der fra 2035 ikke skal være boliger i Danmark, der opvarmes med gasfyr, ser ud til at skride, hvis der ikke sker politisk handling nu. Derfor har Rådet for Grøn Omstilling sammen med syv andre organisationer sendt et brev til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvori vi opfordrer til politisk at sætte en slutdato for, hvornår gas må bruges til rumopvarmning.

Rådet for Grøn Omstilling har sammen med CONCITO, Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark, Intelligent Energi, SYNERGI, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Varmepumpeindustrien sendt et brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Lars Aagaard.

Brevet sendes i lyset af Klimastatus og -fremskrivning 2024, der viser, at der i 2035 fortsat vil være 110.000 husholdninger, som opvarmes med gasfyr. Det er problematisk, fordi der med en politisk ambition om, at der fra 2035 ikke skal være boliger i Danmark, der opvarmes af gasfyr.

Der er mange gode argumenter for at få udfaset gasfyrene så hurtigt som muligt.
Vi kender alternativerne i form af fjernvarme og varmepumper, og de er både grønnere og bedre samfundsøkonomisk. Det vil ydermere være dyrt som tilbageværende gaskunde at skulle vedligeholde et gasnet med meget få tilkoblede.

Men der mangler et klart signal om, at gassen ikke hører hjemme i opvarmningen. Derfor bør man politisk sætte en slutdato for, hvornår gas ikke længere må bruges til rumopvarmning, samtidig med at der igangsættes initiativer, så der ikke bliver installeret nye gasfyr, der kan have en levetid på tyve år.
Disse initiativer skal komme med en håndsrækning til sårbare husstande, der kan få hjælp til at konvertere til fjernvarme eller varmepumpe.
Det er en bred koalition af organisationer, der arbejder med omstillingen af varmeforsyningen, enige om.

Brevet er sendt til klimaministeren på vegne af Rådet for Grøn Omstilling, CONCITO, Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark, Intelligent Energi, SYNERGI, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Varmepumpeindustrien den 3. maj 2024.

Læs brevet til klimaministeren her

Kontakt

Julie Bangsgaard Abrahams

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1944
julie@rgo.dk

Læs brevet her

Læs om vores arbejde med grøn varme her