Overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder

4. juli 2018
Mange erhvervsvirksomheder har overskudsvarme, som de sender direkte ud til omgivelserne.

Det kan f.eks være overskudsvarme fra industrielle processer, varme fra køleanlæg i supermarkeder og spildvarme fra serverrum m.m.

Derfor er der et potentiale i at udnytte overskudsvarme og enten anvende det internt eller afsætte det til fjernvarmenettet.

Som en del af regeringens energiudspil, er der i 2018 afsat en ny pulje på 100 mio. kr., der skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at udnytte deres overskudsvarme. Læs mere på skatteministeriets hjemmeside.

Læs mere: