Fremtidens Energi DK2040

Hvordan accelererer vi omstillingen til et absolut bæredygtigt energisystem i Danmark, der i 2040 bygger på 100 pct. vedvarende energi og er uden fossile brændsler og træbaseret biomasse?

Kan vi nå målet med en ny generation af energibesparelser, en hurtig opskalering med ren vedvarende energi, varmepumper, geotermisk energi, nye smart grids og grønne e-brændsler, samtidig at sikre klimaet, biodiversiteten og et ressourceforbrug indenfor de planetære grænser? Dette har ingen endnu givet et solidt og gennemarbejdet svar på.

Rådet for Grøn Omstilling, Vestas, Google, Grundfos, Danfoss, Innargy, Better Energy, Norlys og COWI er derfor gået sammen i projektet ”Fremtidens Energi DK2040”, der skal give beslutningstagerne et roadmap, så Danmark kan blive et foregangsland for fremtidens grønne energisystem og bruges som en show case for resten af EU.

Roadmappet skal bl.a. være et vigtigt strategisk indspil til politiske forhandlinger og de langsigtede energiplaner frem mod 2050 i Danmark og EU.

I samarbejde med EA-Energianalyse søsættes et større analyseprojekt, der både adresserer de energimæssige, økonomiske, teknologiske og regulatoriske udfordringer og muligheder i forhold til både energisystemet og bredere i forhold til ressourcer og biodiversitet.

Analysen præsenteres i en omstillingsrapport til en større konference i sommeren 2024 i København samt ved rundbordsmøder i Bruxelles.

Kontakt

Jens Dahlstrøm Iversen

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1932
jens@rgo.dk

Del på sociale medier