Renere skibsfart i Nordsøen

WASP: Wind Assisted Ship Propulsion

Sammen med en række udenlandske samarbejdspartnere arbejder Rådet for Grøn Omstilling på at nedbringe brændstofforbruget og miljøbelastningen fra skibe i Nordsøen ved hjælp af vindkraftteknologi.

Skibsfart er en af de helt store syndere, når det gælder CO2-udledning og luftforurening. De store fragt- og passagerskibe i Nordsøen sejler på forurenende bunkerolie, der indeholder 100 gange så meget svovl som almindeligt vejdiesel. Da der ikke er krav til skibenes filtre, afbrændes stoffet typisk uden nogen form for røggasrensning. 

Det massive brændstofforbrug og de manglende filtre har både store miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Udledningen er med til at øge den globale opvarmning og medvirke til, at isen på Arktis smelter hurtigere. Samtidig er luftforureningen helbredsskadelig og øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme såsom kræft, blodpropper og luftvejslidelser.  

Derfor arbejder vi i Rådet for Grøn Omstilling på et stort EU-projekt ved navn WASP, der skal udnytte vindkraft til at gøre skibsfarten i Nordsøen grønnere. Gennem projektet undersøger vi sammen med en række udenlandske rederier, universiteter, teknologileverandører og interesseorganisationer, hvordan man bedst muligt kan udnytte vindkraftteknologi til at nedbringe brændstofforbruget på skibene i Nordsøen.  

Ved hjælp af eftermonterede sejl, optimering af skibene og deres ruter, samt bedre udnyttelse af vejrforholdene, forventer vi at kunne opnå brændstofbesparelser på 8-10 procent. På nyere skibe vil man forhåbentlig kunne opnå en endnu større brændstofbesparelse på over 15 procent.

En brændstofbesparelse ved hjælp af vindkraft vil altså både mindske redernes udgifter, men det vil også gavne samfundsøkonomien. Fordi den mindskede luftforurening i området vil føre til lavere risiko for sygdomme og mindre miljøbelastning. Planen er at udbrede erfaringerne til den globale skibsfart efter projektets afslutning. 


Periode: 2019-2022 

Finansiering: EU Interreg-programmet og Energifonden 

Samarbejdspartnere: Chalmers University of Technology, Katholieke Universiteit Leuven, Kühne Logistics University, Nord University, SSPA, The European Federation for Transport and Environment, International Windship Association, Netherlands Maritime Technology Foundation (projektkoordinator) og en række rederier herunder HHX.blue, Rörd Braren og Boomsma Shipping. 


Projektleder

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Del på sociale medier