Sejl på skibene skal spare olie og forurening

28. december 2019
Mens vi afventer fremtidens energieffektive skibe og rene brændstoffer, vil Rådet for Grøn Omstilling nedbringe brændstofforbruget og miljøbelastningen fra skibe i Nordsøen via eftermonterede sejl. Projektet har fået 40 mio. kr. i støtte fra EU’s Nordsø-program, og udføres i samarbejde med flere udenlandske rederier, universiteter, teknologileverandører og interesseorganisationer.

Projektet WASP: Wind Assisted Ship Propulsion er nu officielt godkendt af EU og lanceret med 40 mio. kr. i støtte fra EU’s regionale udviklingsprogram (Interreg) for Nordsøen. Formålet er at teste og validere vindkraftteknologiers (primært sejls) potentiale for at bidrage til grønnere transport i Nordsøen ved at udnytte lidt af regionens enorme vindpotentiale til de eksisterende skibes fremdrift. Der er særligt fokus på eftermontering af fuldautomatiserede tekniske løsninger: Rotorsejl, turbosejl og vingesejl. Ved at optimere teknologierne i forhold til skibe, ruter og vejrforhold forventes brændstofbesparelser på 8-10 procent. På nybyggede optimerede skibe, vil det sandsynligvis være muligt at komme over 15 procent i besparelser.

Ud over Rådet for Grøn omstilling deltager Chalmers University of Technology, Katholieke Universiteit Leuven, Kühne Logistics University, Nord University, SSPA, The European Federation for Transport and Environment, International Windship Association, Netherlands Maritime Technology Foundation (projektkoordinator) og en række rederier herunder HHX.blue, Rörd Braren og Boomsma Shipping.

Citater
”Det er egentligt noget vås, når vi siger, at større skibe sejler fra havn til havn. Større skibe har nemlig ikke sejl. Det er mere korrekt at sige, at skibe forurener fra havn til havn. I WASP undersøger vi, hvor meget eftermontering af sejl på større skibe kan nedbringe brændstofforbruget og derved forureningen,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling.

”I projektet skal Rådet for Grøn Omstilling vurdere samfundsøkonomiske fordele ved mindre forurening, når eftermonterede sejl reducerer skibenes brændstofforbrug. Ligeledes skal vi komme med forslag til, hvordan eftermontering af sejl fremmes politisk og gør skibsfarten grønnere,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling.

”Ud fra de eksisterende erfaringer med eftermonterede sejl fra bl.a. Maersk Tankers anser jeg brændstof-besparelser på 8-10 procent som realistiske. Jeg vil bestemt ikke udelukke endnu større besparelser. Det giver sejl et enormt potentiale. Både rent økonomisk for rederne og rent miljømæssigt for samfundet,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling.

”Vi glæder os til at afprøve og optimere flere vindteknologier på forskellige typer af skibe og ruter under forskellige vejrforhold,” siger Danitsja van Heusden van Winden, Innovationschef og projektkoordinator hos Netherlands Maritime Technology Foundation i Rotterdam.

”Vind er et meget vigtigt i forhold til hurtigt at nedbringe klimabelastningen fra eksisterende skibe. Den kan endda udnyttes helt uden, at der bygges ny infrastruktur på land,” siger Gavin Allwright, generalsekretær for The International Windship Association.

Den danske del af projektet er ud over EU’s regionale udviklingsprogram (Interreg) for Nordsøen støttet af Energifonden.

Yderligere informationer:
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling,
tlf. 2281 1027, kaare@rgo.dk
Danitsja van Heusden-van Winden, WASP Project Leader,
(+31) (0) 88 44 51 035
Gavin Allwright, WASP Work Package Leader (+44) 7517-105817