Tagboliger

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for, at den ældre bygningsmasse bliver energirenoveret og i den forbindelse at det bliver lettere at udnytte den eksisterende boligmasse til nye boliger.

Analyser fra DTU viser, at der under tagene i København faktisk er plads til 10.000 boliger og 22.000 nye københavnere. Det vurderes derved at vi ved blot at omdanne vores tomme tagrum til boliger, kan dække helt op til 22% af behovet for nye boliger i København, i perioden fra 2015-2027.

Det er et enormt potentiale.

Udover at tagboliger er fantastiske at bo i, så er de nemlig rigtig gode for byen, miljøet, klimaet og os alle sammen. Ved at udnytte de tomme kvadratmeter under tagene, fremfor at bygge nye boligområder for at imødekomme den voksende urbanisering og befolkningstilvækst i København, kan vi udnytte byens eksisterende infrastruktur, altså veje, kloakker, elektricitet og varmesystem. Dette er økonomisk godt for byen og borgerne, men i høj grad netop for miljøet og klimaet.

Tagboliger er altså et vigtigt værktøj i arbejdet for en hurtig og bæredygtig grøn omstilling af samfundet. Derfor har vi udfærdiget en inspirerende publikation der kan hjælpe alle der overvejer, at omdanne deres tomme tagrum til moderne boliger.

Publikationen vil forhåbentlig kunne give dig inspiration og motivation til, at få gjort noget ved overvejelserne og tage fat på projektet. Og ikke mindst give dig hjælp til, at komme godt i gang.

Det er også muligt at bestille og få tilsendt publikationen ganske gratis hos Grundejernes Investeringsfond.


Periode: 2017-2021 – Projektet er afsluttet

Finansiering: Projektet er finansieret af Grundejernes Investeringsfond


For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Del på sociale medier

Læs mere om vores arbejde for at forbedre mulighederne for energirenovering og etablering af tagboliger i København