Råd til kommuner og regioner: Tænk grønt, når I køber, bygger og lægger planer

16. september 2021
Hvordan skal politikerne sikre den grønne omstilling i kommuner og regioner? Det giver vi en række anbefalinger til her op til kommunal- og regionsvalget 2021

Kommunal- og regionsvalget står snart for døren, og her bliver det afgørende, at de valgte politikere har den grønne omstilling højt på dagsordenen og ved, hvordan den skal drives. Kommunerne og regionerne har nemlig mange muligheder for at sænke deres klimabelastning og mindske presset på natur og biodiversitet. Men hvilke muligheder? Og hvordan gør man det?  

Rådet for Grøn Omstilling har her samlet en række anbefalinger, som vi håber både vælgere og politikere vil lade sig oplyse og inspirere af frem mod valget. Det handler i grove træk om at tænke grønt, når kommuner og regioner skal købe, bygge, bruge energi, planlægge og engagere i nærmiljøet.  

Nogle kommuner og regioner er allerede godt i gang. Men nu er tiden inde til at få alle med, så vi kan nå i mål med den grønne omstilling af samfundet hele vejen rundt.  

Kommunal- og regionsvalget afholdes d. 16. november 2021. 

Fire vigtige råd til kommunerne 

Mål og sæt mål: Kortlæg klima- og miljøaftryk og sæt ambitiøse mål. Mange kommuner har allerede klima- og bæredygtighedsplaner, der sætter kursen for kommunens grønne indsats. Med politisk opbakning og en veldefineret ramme for de grønne fremskridt, der skal ske i kommunen og regionen, kan der arbejdes fokuseret med reduktioner i CO2-udledninger og forurening generelt.   

Køb og byg grønt: Kommuner og regioner køber ind og bygger for 139 mia. kr. hvert år, hvilket i sig selv skaber CO2-udledninger på 8,6 mio. ton CO21. Med en ambitiøs grøn indkøbs- og byggepolitik, kan kommuner og regioner gøre en stor forskel og gennem deres efterspørgsel være med til at påvirke markedet.   

Planlæg den grønne fremtid: Kommunen er planlægningsmyndighed og kan være med til at sætte rammerne for bl.a. arealanvendelse, typer og placering af byggeri, samt forsyning i hele kommunen. Det er helt centralt for den grønne omstilling, at der bliver planlagt grønt og i tide, så arealer bliver anvendt bedst muligt, så udviklingen i bygningsmassen tager hensyn til bæredygtighed, og så fossile energiformer bliver erstattet med vedvarende og bæredygtig energi.  

Engager og samarbejd: Kommuner og regioner er demokratiske institutioner og spiller en vigtig rolle i at formidle viden og engagere borgerne i den grønne omstilling. Kommunerne bør også sikre et bredt samarbejde med bl.a. virksomheder og civilsamfundsaktører for at danne grundlag for implementering af de bedste lokale løsninger.  

For yderligere information

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)

Læs materiale vedrørende kommuner