Rådet for Energieffektiv Omstilling

24. juni 2021
Rådet for Grøn Omstilling er medlem af Rådet for Energieffektiv Omstilling (tidl. Energisparerådet).

Rådet blev nedsat i 2010 og har til opgave at rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en samlet energispareindsats. Rådet skal bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks styrkeposition på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Rådet afholder 2-4 møder om året og kommer jævnligt med anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Rådet bakker op om de forestående revisioner af Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet, og har i den forbindelse udarbejdet anbefalinger til, hvordan energieffektiviseringsindsatsen kan styrkes i de kommende forhandlinger i EU. Yderligere foreslår rådet en række tiltag, der nationalt kan sætte skub i den grønne omstilling i kommunerne.

Længere nede på siden findes anbefalinger, som Rådet har udarbejdet i 2021.

Læs mere om Rådet og find referater fra møderne på Energistyrelsens hjemmeside.

For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Læs Rådets anbefalinger her