Rådet for Grøn Omstilling vil skabe et renere hav for alle

8. juli 2021
Det danske havmiljø er under pres. Forurening i havet er et komplekst og voksende problem og skyldes i høj grad udledningen af næringsstoffer fra landbruget samt miljøskadelige kemikalier fra særligt skibsfarten og vores uhensigtsmæssigt høje forbrug. Havets ringe miljøtilstand rammer både økosystemer, turisme og erhverv. Men nu bliver der i dansk sammenhæng sat skub på de processer, som skal ændre denne tendens.

VELUX FONDEN har nemlig doneret 6,25 millioner kroner til Rådet for Grøn Omstilling. Pengene gives til projektet ’Et rent hav for alle’, der gennem en række indsatser skal undersøge og reducere havforurening fra landbruget, skibsfarten samt fra vores anvendelse af kemikalier.

”Vi er meget glade for, at vi med bevillingen fra VELUX FONDEN nu får mulighed for at sætte fokus på de udfordringer, der i dag er med udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til det danske havmiljø. Forureningen er på et niveau, hvor hverken nationale eller internationale målsætninger kan opfyldes med den nuværende indsats,” siger Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og fortsætter:

”Udvikling og implementering af nye initiativer er langstrakte processer, men absolut nødvendige for at få ændret situationen. Derfor er bevillingen fra VELUX FONDEN utrolig betydningsfuld, da vores projekt netop vil understøtte en sådan indsats.”

Flerstrenget indsats

I projektet er der fokus på en række områder, som bidrager til forureningen af havet. Projektet vil sikre indflydelse på de relevante beslutningsprocesser gennem formidling og dialog med beslutningstagere i hele spændet fra private aktører, kommunale udviklingsprojekter, over den nationale regulering til processerne i EU og IMO.

Resultaterne fra ’Et rent hav for alle’ vil løbende blive præsenteret for offentligheden. Kommunikationsindsatsen vil bl.a. omfatte formidlingen af den bredere historie om et bedre havmiljø, og vil således binde projektets forskellige indsatser sammen i en større fortælling.

Bag projektet står miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling i et samarbejde med forskere fra AU samt Dansk Miljøteknologi. Projektet løber over de næste 4 år.

For yderligere information:

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk