Regeringen skuffer med syv års parkering af CO2-krav i byggeriet

9. december 2020
Regeringens udspil indeholder rigtig mange gode intentioner, men det eneste tiltag og varsel om regulering der fremlægges med dato, nemlig CO2 krav til nybyggeri, får ifølge Rådet for Grøn Omstilling hele udspillet til at virke uambitiøst og ude af trit med branchen.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri, og selvom der er rigtig mange positive tiltag og fokusområder med i udspillet, så tager det eneste konkrete udspil til regulering al opmærksomheden.

Jeg måtte læse det tre gange før jeg faktisk forstod at der stod 1. januar 2027. Jeg troede ærlig talt det var en trykfejl” udtaler Lars Køhler, Byggeri-, Energi- og Klimarådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Regeringen foreslår at der først fra 1. januar 2027 stilles krav til CO2 i byggeriet. Selv opfordrede klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg i deres indlæg fra i foråret regeringen til at indføre dette krav allerede fra 2021, og ønskede en gradvis indfasning frem mod 2030. Det er seks år før regeringen nu foreslår det, hvilket undrer i Rådet for Grøn Omstilling.

”Jeg forstår det simpelthen ikke. Det virker helt på månen. Det er som om alle de gode intentioner og tiltag, der ellers fremlægges i udspillet, fuldstændig blegner, når man ser dette forslag om at skyde kravet til CO2 i byggeriet til 2027. Vi kan helt enkelt ikke skabe den nødvendige udvikling og fremme det klimadygtige byggeri, i den nødvendige hast, uden dette krav.” udtaler Lars Køhler og tilføjer:

Jeg forstår ærlig talt ikke at regeringen ikke lytter til branchen selv. Vi har brug for at få sat de rette rammer, ikke at begrave dem til engang langt ude i fremtiden”.

Rådet for Grøn Omstilling ser positivt på de mange gode tiltag i udspillet, heriblandt, et styrket nordisk samarbejde, fokus på udarbejdelse af datagrundlaget for livscyklusanalyser og totaløkonomi, ambitioner om mere træ i byggeriet og mere cirkulær materiale anvendelse samt reducerede krav til parkeringspladser.

Desuden takker Rådet for, at et af vores forslag, om indarbejdning af LCA og LCC i rådgivernes BIM-modeller, er indeholdt i udspillet. Hvis dette krav stilles fra statens side til BIM-modellerne, så vil det netop muliggøre en dynamisk og løbende bearbejdning af byggeriets klimapåvirkning og totaløkonomi.

Det er virkelig opmuntrende at regeringen har set behovet for at LCA og LCC-beregningerne skal være dynamiske og ikke være noget der er adskilt fra den løbende design og projektproces. Det vil både mindske omkostningen til disse beregninger, og det vil give rådgivere og bygherrer langt højere grad af kontrol og mulighed for at tage de rette klima- og totaløkonomiske valg i processen. Virkelig vigtigt at dette fokus er med i udspillet” udtaler Lars Køhler, Byggeri-, Energi- og Klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.