Rewilding er langt bedre for klimaet end biobrændstoffer

9. marts 2023
En ny rapport fra Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) konkluderer, at det er langt bedre for klimaet at lade en mark passe sig selv end at dyrke biobrændstoffer.

Undlader man at dyrke et landbrugsareal, vil det over årene springe i skov og i processen optage CO2 fra atmosfæren. I en ny undersøgelse fra Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) har man sammenlignet klimaeffekten mellem dyrkning af biobrændstoffer og potentialet for rewilding, hvor man efterlader et areal og lader naturen gå sin gang. Konklusionen er, at rewilding er mindst dobbelt så godt for klimaet, som biobrændstoffer. 

Nærmere bestemt finder rapporten, at EU’s forbrug af biobrændstoffer i dag lægger beslag på 5,3 millioner hektar landbrugsjord – det er 1 million hektar mere end Danmarks samlede areal på 4,3 millioner hektar. Lod man arealet brugt til biobrændstoffer springe i skov, kunne man lagre knap 65 millioner tons CO2 om året. Til sammenligning reducerer brugen af biobrændstoffer kun EU’s CO2-udledning med knap 33 millioner tons. Det er endda uden at tage højde for de indirekte klimaeffekter, som betyder, at mange biobrændstoffer i praksis gør mere klimaskade end gavn. Dertil kommer de positive effekter for Europas hårdt pressede biodiversitet ved at lade arealer springe i skov. 

Kigger man på de danske tal, er der også potentiale for en betydelig klimagevinst ved at stoppe brugen af afgrødebaserede biobrændstoffer. Danmarks forbrug af biobrændstoffer lægger, i og udenfor Danmark, beslag på 100.000 hektar landbrugsjord med et samlet årligt lagringspotentiale på 1 million tons CO2, hvis man lod det springe i skov. Sammenlignet hermed begrænser brugen af biobrændstoffer sig til en CO2-besparelse i omegnen af 700.000 tons CO2. Altså et tabt potentiale på ca. 300.000 tons. Dette er igen uden hensyntagen til indirekte klimaeffekter, som vil gøre regnestykket langt mere fordelagtigt for rewilding. 

Hos Rådet for Grøn Omstilling er man ikke overrasket over konklusionerne. 

“Vil man som landmand gøre noget godt for klimaet, så er det langt bedre at parkere traktoren, smække benene op på kaffebordet og lade marken springe i skov, end at dyrke biobrændstoffer. Biobrændstoffer fra energiafgrøder er og bliver et fejlslået eksperiment, som bør stoppes. Den nye rapport slår endnu en gang fast, at Danmarks fortsatte forbrug af biobrændstoffer fra afgrøder er en lose-lose-lose strategi for klima, fødevaresikkerhed og biodiversitet” siger Rasmus Bjerring Larsen, der er klima- og transportrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling. 

Regeringen bør fastholde beslutning om bedre regneregler for biobrændstoffer 

I 2020 indgik den daværende socialdemokratiske regering, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten. Af aftalen fremgår det blandt andet, at Energistyrelsen senest fra 2025 skal medregne de indirekte klimaeffekter for biobrændstoffer. I praksis vurderer Rådet for Grøn Omstilling, at en sådan korrigering af ’klimaregnereglerne’ for biobrændstoffer vil føre til en gavnlig udfasning af afgrødebaserede biobrændstoffer. Men det er nu usikkert, om SVM-regeringen vil overholde aftalen.  

”Det er under al kritik, at regeringen tøver med at gøre gode grønne ord til handling. Hvis Danmark vil være et grønt foregangsland, må regeringen træde i karakter og stå ved beslutningen om at tage højde for biobrændstoffernes samlede klimabelastning. Ellers kan det ikke kaldes andet end greenwashing mod bedre vidne,” siger Rasmus Bjerring Larsen. 

Find rapporten her:


Omlægning til sol, fødevarer eller rewilding 

Solpaneler er en langt mere effektiv måde at bruge arealer til energiformål. Man skal bruge 40 gange mindre jord til at drive en elbil med solpaneler, end en bil med forbrændingsmotor drevet af biobrændstoffer. Med en omlægning til solpaneler på blot 2,5 procent af det areal, som EU i dag bruger til biobrændstoffer, kunne man få samme energi-output til elbiler og overlade de resterende 97,5 procent til rewilding eller fødevareproduktion. 

En omlægning af arealet brugt til biobrændstoffer kunne producere fødevarer svarende til kalorie-behovet for 120-142 millioner mennesker – svarende til en fjerdedel af EU og Storbritanniens samlede befolkninger. 

Udover klimaeffekten ved at lade landbrugsarealer rewilde, er der også betydelige gevinster for biodiversiteten. Effekten på naturens artsrigdom ved at dyrke biobrændstoffer på 100 hektar svarer til at asfaltere 40 hektar. 

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk