Røgfri boligområder

3. marts 2020
Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen (V) mener i Brønshøj-Husum Avis d. 19. februar, at det ikke reducerer partikelforureningen nævneværdigt at forbyde brændeovne.

KRONIK

Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling og villaejer i Brønshøj

Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen (V) mener i Brønshøj-Husum Avis d. 19. februar, at det ikke reducerer partikelforureningen nævneværdigt at forbyde brændeovne. Det er korrekt, at størstedelen af luftforureningen med fine partikler stammer fra kilder uden for kommunegrænsen og skal løses af national og international regulering. Det arbejder vi målrettet med i både FN, EU og på Christiansborg.

Men derfor vil det alligevel være en stor helbredsgevinst at forbyde brændeovnene i København.

De nye store undersøgelser af luftforureningen i København udført af luftforureningseksperterne fra Aarhus Universitet viser, at luftforureningen fra en gennemsnitlig brændeovn i København forårsager helbredskader for ca. 15.500 kr årligt. Svarende til, at forureningen fra alle brændeovnene i byen koster samfundet ca. 260 mio. kr årligt. Omkostninger, der bare tørres af i hovedet på naboer og skatteyderne.

Undersøgelserne viser også, at byens brændeovne på blot en fyringssæson udleder mere partikelforurening end al byens vejtrafik tilsammen udleder på et helt år. Ved at erstatte de kun 17.000 brændeovne, der alene dækker ca. 0,4 procent af Københavns energiforbrug, med den eksisterende fjernvarme, så kan luftforurening med fine partikler altså reduceres mere end ved at forbyde alle biler i København året rundt.

En helt ny miljømærket brændeovn forurener ca. 20 gange mere med partikler (pr. energienhed) end de gamle lastbiler uden partikelfiltre, der forbydes i byens miljøzone 1. juli i år. Så nye brændeovne er desværre ikke løsningen. Modsat alle biler, så er der fortsat ingen brændeovne med effektivt røggasrensningsudstyr.

Brændeovne er – ligesom rygning – hyggelige for brugeren, men helbredsskaderne både for brugeren selv og omgivelserne hører ikke hjemme i et moderne samfund. Hvis cigaretter og brændeovne blev opfundet i dag, så var de aldrig blevet tilladt. Fremtidens grønne samfund er røgfrit – det gælder boligopvarmning, transport og andre områder, der skal elektrificeres både af hensyn til klimaet og folkesundheden.

Det ville klæde Venstre at udvise lidt respekt for os ude i villaområderne, der ikke kan stille barnevognen ud i haven uden frygt for naboens røg. Eller alle os, som har bygget en nyt miljørigtigt hus med energieffektiv ventilation og får naboens røg ventileret direkte ind i stuen. Venstre var med til at indføre røgfri restauranter – det er på tide at partiet også støtter røgfri boligområder – ligesom vi også har fået røgfri fly og tog.

For yderligere information kontakt

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk