Store forskelle i partiernes klimamål

4. juni 2019
Det Økologiske Råd har sammenlignet partiernes udmeldinger om klimamål, og det viser stor forskel i, hvor meget partiernes vil sænke CO2-udledningen inden 2030, og hvornår de ønsker, at Danmark skal være klimaneutral.

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling har sammenlignet de forskellige partiers udmeldinger om to centrale klimamål, nemlig målet for CO2-reduktioner i 2030 (ift. 1990) og målet for, hvornår Danmark skal være klimaneutral. Undersøgelsen viser store forskelle i partiernes udmeldte ambitionsniveau. De fleste partier går videre end det overordnede EU-mål om 40 pct. reduktion i 2030 og definerer en mere ambitiøs, national målsætning.

”Målsætningerne i 2030 kan give en indikation af, hvor presserende partierne ser klimaudfordringen og, om de reelt er klar til at gennemføre ambitiøs national klimapolitik indenfor den kommende valgperiode, ud over det vi er forpligtet til internationalt.” udtaler Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Figur 4: Partiernes klimamål, tabel

Også ift. målsætninger om hvornår Danmark skal være klimaneutrale, er der forskelle. I energiforliget fra juni 2018, som alle partierne i Folketinget var del i, var der enighed om at Danmark skal arbejde mod netto-nuludledning senest i 2050. Regeringspartierne, DF og S fastholder denne målsætning, mens de øvrige partier ønsker klimaneutralitet på et tidligere tidspunkt

Målsætningerne kan opfyldes via forskellige politikker. F.eks. har regeringen lagt op til, at vores 2030-mål opnås delvist ved annullering af CO2-kvoter fra EU’s kvotehandelssystem. Der er også klimatiltag, der ikke indgår i de nationale opgørelser, som målsætningerne normalt omhandler, og som derfor ikke bidrager direkte til opfyldelse af målene. Det gælder f.eks. afgifter på internationale flyrejser og tiltag, der begrænser forbrug af klimabelastende, importerede varer.

Målsætningerne giver et godt kvantitativt billede af de forskellige partiers ambitioner for reduktionen af vores nationale udledninger, men de bør ikke stå alene i vurderingen af partiernes klimapolitik. Målene i sig selv giver jo ikke forandringer, og det er derfor også vigtigt at forholde sig til, hvordan partierne vil opfylde målsætningerne, og om de ønsker yderligere tiltag, der er gode for klimaet, men som ikke opfanges i de officielle, nationale opgørelser.” udtaler Claus Ekman.

Figur 1: Partiernes klimamål, diagram

Grafik til download:

Yderligere oplysning

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)