Transformation og renovering af bygninger kan reducere byggeriets klimaaftryk

17. november 2022
Mange millioner kvadratmeter bygningsmasse bliver hvert år revet ned og går til spilde. Men bevarelse, renovering og bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse er mindre klimabelastende end nybyggeri. Det viser en ny undersøgelse, som Rådet for Grøn Omstilling og Rambøll står bag. Derfor bør byggeriets aktører i højere grad udbrede viden og erfaring om, hvordan transformation og renovering kan gribes an.

Rådet for Grøn Omstilling og Rambøll står bag en ny undersøgelse, der viser, at der er potentiale for store CO2-besparelser ved at renovere den eksisterende bygningsmasse frem for at bygge nyt. Det skyldes bl.a. genbrug af væsentlige dele af bygningskonstruktionen, som ofte har højt klimaaftryk. Alligevel er transformation og renovering af bygningsmassen en mindre udbredt og kendt tilgang i byggeriet – sammenlignet med nybyggeri – men det bør der laves om på med det samme, mener Signe Sand, der rådgiver i byggeri hos Rådet for Grøn Omstilling:

”Klimaudfordringen tvinger os til at tage byggeriets samlede CO2-aftryk op til overvejelse. Vi skal have mere fokus på, hvordan vi kan bygge på den mindst klimaskadelige måde. Og vores projekt viser klart, at der er meget CO2 at spare. Derfor bør transformation og renovering af eksisterende bygninger altid være noget, man overvejer i stedet for at rive ned og bygge nyt.”

Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt og lavet klimaberegninger på otte transformationscases. Her ligger medianen af det indlejrede klimaaftryk lige under 3 kg CO2e/m2/år, mens medianen i BUILDS undersøgelse af 60 nybyggerier ligger på 7,1 kg CO2e/m2/år. Dette indikerer, at transformationsbyggerier udleder altså under halvdelen af den CO2, som nybyggeriet forårsager.

”Det er utroligt, at det ikke fylder mere i den offentlige debat, hvor meget et byggeri belaster klimaet afhængigt af, om du bygger nyt eller transformerer. Undersøgelsen viser, at der kan være store gevinster ved at transformere i stedet for at bygge nyt. Det er dog enormt vigtigt at gøre opmærksom på, at undersøgelsen er baseret på projekter, hvor datagrundlaget varierer. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler en fælles systemafgrænsning. Dette skal være grundlaget for at indsamle data med højere kvalitet for bedre at sammenligne på tværs af nybyg og transformationer og på sigt stille CO2-krav til transformationer og gennemgribende renoveringer,”
siger Katrine Oline Aavitsland Lund, senior specialist hos Rambøll.


Læs mere om transformation af bygningsmassen og undersøgelsen.

For mere information