Vi risikerer, at statsstøttede varmepumper hiver tæppet væk under fjernvarmen

3. maj 2021
Statsstøtte til varmepumper i områder, hvor der fremtidigt skal være fjernvarmenet, undergraver det fremtidige varmemarked for fjernvarmen. Det gør den grønne omstilling dyrere end nødvendigt, skriver vores rådgiver Christian Jarby i dette debatindlæg.

Debatindlæg bragt i Klimamonitor den 3. maj 2021 af Christian Jarby, seniorrådgiver, Klima og Energi, Rådet for Grøn Omstilling.

Udfasningen af olie og naturgas i bygninger er et af de store emner i den grønne omstilling.

Der er cirka 80.000 oliefyr og 400.000 gasfyr i landet, så det vil påvirke mange boligejere, der skal udskifte deres olie- eller gasfyr med en anden forsyning. Spørgsmålet er, hvad skal erstatte disse mange fyr?

Der er i realiteten to muligheder, nemlig fjernvarme eller individuelle varmepumper. Pillefyr bør ikke være et alternativ, fordi afbrænding af træ er problematisk for både klima og luftforurening.

Spørgsmålet er så, hvordan vælger man mellem individuelle varmepumper og fjernvarme? For bygninger i små byer eller det åbne land, der fyrer med olie, vil det relevante valg være individuelle varmepumper. Men for bygninger, der ligger inden for det nuværende gasdistributionsnet, skal der tages stilling til, om fjernvarmen skal udbygges til erstatning af gassen, eller om man i stedet skal installere individuelle varmepumper.

Det er ikke et uvæsentligt spørgsmål. I områder med tæt bebyggelse, vil det i mange tilfælde være en fordel ved at udbygge fjernvarmen.

Fjernvarmen kan nemlig have en række andre fordele.

Der kan være både samfundsøkonomiske og privatøkonomiske fordele ved fjernvarme i områder med tæt bebyggelse, det giver bedre mulighed for fleksibilitet i det samlede energisystem, det reducerer belastningen af elnettet, man undgår de potentielle støjproblemer, som ofte følger med varmepumper i tæt bebyggede områder, og det er ofte mere enkelt for borgeren at have fjernvarme i stedet for en varmepumpe, der skal vedligeholdes og efterses med jævne mellemrum.

Afgræns områder

Ideelt set burde udfasningen af olie- og gasfyr derfor starte med, at man først afgrænser de områder med naturgas, hvor det vil være fordelagtigt at udbygge fjernvarmenettet, og derefter tager de nødvendige skridt til at påbegynde udbygningen af fjernvarmen. I alle andre områder, hvor der ikke allerede er fjernvarme, kunne man så gå i gang med at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper.

Sådan foregår det desværre ikke i dag. I stedet gives massiv støtte til udskiftning af olie- og gasfyr med varmepumper i alle områder, hvor der ikke allerede er et fjernvarmenet.

Det betyder, at man også støtter installering af varmepumper i de områder, hvor fjernvarme i fremtiden kunne være det bedste alternativ, og dermed undergraver man også det fremtidige varmemarked for fjernvarmen.

Udbygning af fjernvarme forudsætter, at kommunerne godkender projekter for, hvor det skal ske. Men det tager tid at få dette til at ske. Og det er op til den enkelte kommune at vurdere tidsforløbet i denne proces.

Indskrænk støtten til varmepumper

Der er i dag ingen sammenkobling mellem den massive støtte til varmepumper og planlægningsprocessen for udbygningen af nye fjernvarmenet. Det er ikke særlig smart, for det kan betyde, at de samfundsmæssige omkostninger til den grønne omstilling bliver højere end nødvendigt, og at man ikke får en hensigtsmæssig balance i det samlede energisystem.

Løsningen på det problem er for det første, at regeringen sætter sig sammen med kommunerne og finder ud af, hvad der skal til for at sætte gang i planlægningen og godkendelsen af projekter for udbredelsen af fjernvarmen i de områder, hvor der nu er naturgas.

For det andet skal støtten til varmepumper justeres, så man ikke længere undergraver markedet for de nye fjernvarmenet. For eksempel kunne man i første omgang indskrænke støtten til varmepumper til udskiftning af oliefyr, og så gøre støtte til udskiftning af gasfyr betinget af, at kommunen har taget stilling udbredelsen af fjernvarme, således at der ikke gives støtte til varmepumper i de områder, hvor fjernvarmen fremover skal udbygges.

Og så skal der fastsættes frist for, hvornår olie og gasfyrene skal være udfaset. Det har man gjort med succes i Norge, hvor det siden sidste år har været forbudt at fyre med olie. Østrig har også for nyligt fastsat årstal, hvor olie- og gasfyring bliver forbudt. I Danmark bør vi gå samme vej og forbyde brug af oliefyr i 2025 og gasfyr i 2030.

For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk